Salaris CvB’s fors omlaag

Nieuws | de redactie
30 oktober 2012 | Het lijkt een saaie, technische tekst over de bijstelling in een ambtelijke nota. Maar het regeerakkoord zet een stap die zal leiden tot een fikse verlaging van het salaris dat HBO en WO mogen betalen aan hun topbestuurders en beste hoogleraren.

Het nieuwe kabinet ziet definitief af van het doorvoeren van de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het rapport-Dijkstal. Dit stuk ligt al een hele tijd te wachten op uitvoering. Nu daar niets van komt, raakt dit vooral de beloning van ministers. Gevolg is dat de Balkenendenorm met zo’n 30 % verlaagd zal worden.

Of zoals de RA-tekst het zegt: “In afwijking van het advies van de commissie Dijkstal wordt het salaris van bewindspersonen definitief niet verhoogd. In lijn hiermee wordt het wetsvoorstel normering topinkomens aangepast, dat betrekking heeft op de salarissen in de (semi-)publieke sector. De norm wordt 100% in plaats van 130% van een ministersalaris.”

Niet alleen CvB’s moeten bloeden

Dit betekent dat de nieuwe coalitie ervan uit gaat, dat de nieuwe publieke salarisnormering meteen doorgevoerd wordt in de overige sectoren van publieke diensten. Dus ook in de voorliggende voorschriften voor de salarissen van de top van universiteiten en hogescholen. De norm voor hun beloning zal dan ook met eenzelfde 30% omlaag moeten gaan. De zogeheten wet WNT zal omlaag worden aangepast.

En voor tophoogleraren en andere excellente – en vaak kostbare – mensen in innovatie en R&D binnen kennisinstellingen is het nieuws al even onaangenaam. Want VVD en PvdA gaan nog een stapje verder. “Die [verlaagde Balkenendenorm] geldt niet alleen voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers. Uitzonderingen op de norm moeten een wettelijke basis hebben.”

Pikant is tevens dat een oude bekende de opdracht heeft deze ingrepen in de salarissen financieel door te zetten: Ronald Plasterk. Hety regeerakkoord meldt namelijk: “De (budgettaire) verantwoordelijkheid voor het realiseren van de (resterende) taakstelling ligt bij de minister van BZK.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK