Scherpe keuzes, harde lessen

Nieuws | de redactie
2 oktober 2012 | Van Vught toetste de toekomstvisies van alle HO-instellingen en vooral hun concrete doorwerking. Wat zijn hun profielen, zwaartepunten, onderwijsplannen en scherpe keuzes nu echt waard? Op het NHOC kunt u met hem in debat hierover.

De analyses van de Review Commissie Hoger Onderwijs zijn geenranking, geen kwaliteitsoordeel en geen ‘accreditatie’ van hetbestaande aanbod van het hbo en WO. Wat zijn zij wel?

Zij toetsen soms opvallend scherp – en soms opvallend lankmoedig- wat uw universiteit of hogeschool in de toekomst als haarkerncompetenties en dynamisch aanbod van onderzoek en onderwijs zalwillen waar maken. Het gaat om de agenda en ambitie in het werk vanelke docent, researcher, lector en hoogleraar aan een instelling inNederland voor de komende 10 tot 15 jaar.

Binnenharken? Mooi niet!

Terecht zegt commissievoorzitter Van Vught, dat ook eenexcellente visie en toekomstaanpak beroerd uitgevoerd kan worden.Zoals ook elk middelmatig plan uitstekend gerealiseerd kanworden.

Wel heeft hij met zijn commissie het ’track record’ vanhogescholen en universiteiten zwaar mee laten wegen bij het oordeelover hun ambities en het realiteitsgehalte daarvan. “Sommigendachten dat ze met een paar regels vage beloften een paar miljoenkonden binnenharken. Mooi niet” zei men uit de RCHO-kring tegenScienceGuide.

Wat is het totale beeld en welke conclusies en lessen kun tuzelf, kan de nieuwe minister van OCW en kunnen uw strategischepartners in binnen- en buitenland uit de analyses en oordelen vanVan Vught trekken? ScienceGuide brengt deze eerste lessenbij elkaar.
 

1)      De steden dieschitteren als kenniscentra van allure versus de steden/regio’s dieminder voor de dag komen. Utrecht versus Amsterdam, Groningenversus Eindhoven. Waarom is dit?

2)      De sterrenUU, HAN, Hanze– versus dekneuzen in het WO –Tilburg, VU, UvA– en het HBO –NHL, Stoas, Ipabo-. Wat zijn de crucialeplussen en minnen?

3)      De ambities en prestaties vande 5 grote hogescholen  in de Randstad met een zware emancipatie-opdracht inde multiculturele, grootstedelijke samenleving en kenniseconomie:HvA, HHS, HS Rotterdam, HU en InHolland. Wat maakt hen zosuccesvol? Waar blijven zorgen?

4)      De ambities en prestaties vande 3TU’s en Wageningen die voor de EL&Itopsectoren en het ‘Masterplan Beta Techniek’ de essentiëleimpulsen moeten geven. Wat maakt hen kansrijk, wat remt hun succes?

5)      De ambities en prestaties vande 7 kunsthogescholen  die voor de creatieveindustrie en de wereldfaam van Nederland in muziek, dans en designonmisbaar zijn: AHK, KC, Codarts, HKU, Rietveld, ArtEZ en DAE. Watmaakt hen zo voortreffelijk? Waarom lijkt de beroemdste -deDesign Acedemy Eindhoven- zo’n flop bij deze toekomstvisies enprofilering?

6)      De implicieteranking die toch is aangebracht in het HBO. De toekenningvan Centres of Expertise aan hogescholen is zeer onthullend. Wie echt zijn zaken op orde heeften stevige toekomstkansen weet te veroveren, krijgt als enige dezeextra’s toegewezen. Het totaalbeeld is de staalkaart van het bestevan het HBO. Utrecht, Den Haag en Brabant vallen dan tegen. Waarkan de vlag wel uit?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK