Stop roken online

Nieuws | de redactie
4 oktober 2012 | Een stopadvies van de huisarts kan van roken afhelpen. Maar ja, tijdgebrek... Een effectieve methode om rokers te helpen blijkt een online advies-op-maat. Dat vindt bovendien ook laagopgeleiden die men anders maar moeilijk bereikt. Een verrassende UM-promotie van Eline Smit.

Stoppen met roken is namelijk  belangrijk, maar niet altijdeven gemakkelijk. Eline Smit onderzocht of een vollediggeautomatiseerd online advies-op-maat voor stoppen met rokeneffectief kan zijn in het vergroten van het aantal succesvollestoppers wanneer dit wordt aangeboden via dehuisartsenpraktijk.

Kosteneffectief stoppen

Haar proefschrift laat zien dat zo’n persoonlijk stopadvies viade huisarts (kosten)effectief is. Bovendien worden laag opgeleiderokers, normaal gesproken een lastig bereikbare groep, op dezemanier goed bereikt.

Roken is wereldwijd de belangrijkste vermijdbare oorzaak vanziekte en vroegtijdige sterfte. Roken veroorzaakt hart- envaatziekten, ziekten van het luchtwegstelsel en verschillendesoorten kanker. Tijdgebrek van huisartsen noopt tot anderemaatregelen dan alleen een waarschuwing van de dokter, bijvoorbeeldeen online advies-op-maat.

Op basis van een vragenlijst wordt hierbij een individueel enpersoonlijk stop-advies gegenereerd. Omdat dit volledig automatischverloopt, kan het integreren van een dergelijk programma in dehuisartsenpraktijk een oplossing zijn.

Advies-op-maat bij elke huisarts

Smit onderzocht ook hoe praktijkondersteuners werkzaam in deNederlandse huisartsenpraktijken het online advies-op-maatbeoordelen. Voor hen blijkt dit programma een goede aanvulling opbestaande stoppen-met-roken hulpmiddelen. Bovendien bleek hetaanbieden van dit programma via de huisartsenpraktijk succesvol inhet bereiken van laag opgeleide rokers, iets dat via massamediaminder goed lukt.

Omdat het onderzoek vooral inzicht geeft in de kortetermijneffecten van online advies-op-maat voor bepaalde typenrokers, doet het proefschrift ook aanbevelingen voor verbeteringenvan het programma, zodat het in de toekomst kan worden ingezet viaalle huisartsenpraktijken in Nederland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK