Van Vught in debat op NHOC

Nieuws | de redactie
19 oktober 2012 | Frans van Vught gaat op het Nationaal Hoger Onderwijs Congres in op de lessen uit en het vervolg op zijn werk met de Review Commissie. Reflectie daarop van onder meer UM-voorzitter Martin Paul en Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) zal dit uitdiepen.

Van Vught heeft met de beoordelingen van de plannen totprofilering en differentiatie van HBO en WO een grote stap gezet inhet proces van concrete uitvoering van het rapport-Veerman en datvan Dijkgraaf voor de kunsten. Zoals in zijn eerste reacties op datwerk al klonk, zo zal het ook tijdens het pre-seminar van het NHOCcentraal staan. Plannen zijn belangrijk, soms zelfs mooi enuitdagend, op hun concrete verwezenlijking en de inspiratie daarbijkomt het aan.

Excellent en toch beroerd?

De RCHO-voorzitter wees er dan ook puntig op, dat ook eenexcellente visie en toekomstaanpak beroerd uitgevoerd kunnenworden. Zoals ook elk middelmatig plan uitstekend gerealiseerd kanworden.

Daarom heeft hij met zijn commissie het ’track record’ vanhogescholen en universiteiten zwaar mee laten wegen bij het oordeelover hun ambities en het realiteitsgehalte daarvan. Een totaalbeelden analyse daarvan vindt u hier op ScienceGuide.

Wilt u met Frans van Vught en de andere toonaangevendeopinieleiders in HBO en WO de discussie aangaan, ook omtrent deverwezenlijking van de toekomstvisie van uw eigen instelling, meldtu dan voor het NHOC, 26 en 27 november a.s. in Rotterdam.

Het gehele programma van het Nationaal Hoger OnderwijsCongres 2012 is hier te vinden. Aanmeldenkan hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK