Zandbak der wetenschap

Nieuws | de redactie
10 oktober 2012 | “De rector magnificus schreef aan iedereen een waarschuwende brief: ‘Pas op voor dat HBO-onderzoek!’ ” Marieke Schuurmans werd toch HU-lector en ook UMCU-hoogleraar. Alle trends rond HBO en WO onderzoek beleefde zij. Nu zegt zij onomwonden: “Professor én lector is noodzaak hier.”

Prof. Schuurmans studeerde verplegingswetenschappen en gingwerken aan het UMCU als verpleegkundige. In haar onderzoek en werkwas het ontstaan van de nieuwe specialisatie van de klinischegeriatrie een belangrijke uitdaging. Haar fascineerde dat hetverband tussen ziekte en zorgvraag allerminst zo eenvormig enhomogeen was, als veelal verondersteld. In de praktijk was hetallemaal heel anders.

“Helemaal niet lineair is dat verband! Opleiding en inkomenhebben grote impact op wat een patiënt wel en niet ondergaat engebeurt. Het zorgsysteem zélf stuurt de vraag ook, doordat het vanbepaalde afhankelijkheden uitgaat.” Alle reden hierop te promoverenen dat deed Schuurmans dan ook.

Wat jammer nou

Die praktische blik leidde tot de vraag van de HU om lector teworden. Het trok haar om met het werkveld, studenten endocent-onderzoekers zo’n nieuw terrein op te bouwen. “Dat zelfkunnen ontplooien met de direct betrokkenen in de praktijk van deverpleging en de opleiding daartoe vond ik heel aantrekkelijk.

We moeten immers echt anders leren kijken naar het ouder worden,omdat dat zo veel minder homogeen is dan meestal aangenomen. Wekunnen in de zorg steeds meer, doen dus ook steeds meer en levenlanger maar wel met meer zieke jaren ook. En dat moeten wemaatschappelijk gezien wel met minder geld kunnen zien tedoen.”

De reacties in haar UMCU omgeving weet ze nog precies. “Watjammer nou, het HBO… We dachten we zien jou ooit nog eenshoogleraar worden!” Daar was nu natuurlijk dus geen sprake meervan. Onderwijs en onderzoek aan een hogeschool versperden voortaande weg naar een academische toekomst. Dat werd binnen deuniversiteit ook letterlijk zo gecommuniceerd. Vanaf het hoogsteniveau.

“De rector magnificus schreef aan iedereen bij onze universiteiteen waarschuwende brief: ‘Pas op voor dat HBO-onderzoek!’ Daar konje toch maar beter niet aan beginnen.” Het was als het ware ‘dezandbank der wetenschappen’ in de woorden van Bomans. Schuurmanstrok zich hier verder maar weinig van aan, vertelde zij in haarUtrecht Science Park lezing, tot groot vermaak van haar toehoordersuit UU en HU.

Buitenland snapt ons niet

“Intussen is de wereld veranderd,” zo zei zij. Zij is inmiddelszelf hoogleraar geworden bij het UMCU. Maar ook dat leidde toch weleven tot een discussie. Want bij haar benoeming gaf zij aan, datzij naast haar leerstoel ook de functie van HU-lector zou blijvenvervullen. “Waarom toch?” werd haar gevraagd. Ze had die nu nietmeer nodig immers om onderzoek te kunnen doen? Dat misverstandwilde zij dan wel even ophelderen, zo vertelde zij.

In het HBO “leiden we de trekkers op in het vak, de mensen dieals verpleegkundigen dat vak echt uitoefenen.” Er is voor eenlector die leerstoel in het WO bekleedt, geen sprake van dat dezezich “terug kan trekken in het academisch onderwijs en onderzoek”,wil zij of hij voor zijn onderzoek als hoogleraar belangrijkeonderwerpen uit diepen of aansnijden.

“Het buitenland snapt dat ook, als wij zoiets daar vertellen, zoheb ik vaak genoeg gemerkt. Hoe kun je een professor zijn in zo’nvak en niet verbonden zijn aan de bacheloropleiding daarin en watdaar zich moet ontwikkelen? Dat kan toch niet, ook niet ten behoevevan het onderwijs en onderzoek dat je in en met de masters doet?”De conclusie voor prof. Schuurmans is daarom een heldere:”Professor én lector tegelijk, dat is een noodzaak hier.”

Sim doordenken in samenspel

Op haar terrein van de innovatie in de zorg is dit in zijn volleomvang aan de orde. “Het is namelijk lang niet zo simpel als in demodellen wordt gedacht. Je moet het slim doordenken en in samenspelvan onderzoek, onderwijs en de praktijk tot stand zien te brengen.Dat is precies wat wij als HBO, WO en UMC nu doen, samen doen.”Veel meer vraagstukken kan men dan uitwerken en met investeringenvan bijvoorbeeld ZonMW diepgaand onderzoeken.

Schuurmans noemt dit “slim werken, verbinden en verbandenleggen.” Zij wees er op dat de bij deze lezing afscheid nemendeUU-voorzitter Yvonne van Rooy dit in haar nieuwe functie alsvoorzitter van de ziekenhuizen in ons land weer als opdracht zalhebben. “Juist hier bij de UU, met de HU en het UMCU is dat dus almogelijk gemaakt en gerealiseerd. U kunt dus daar meteenverder.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK