Beperkte OV-kaart klap voor HBO-student

Nieuws | de redactie
20 november 2012 | De plannen voor inperking van de OV-kaart gaan vooral HBO’ers benadelen. Cijfers van OCW over het nut van de reisvoorziening voor de studie geven aan dat WO-studenten veel honkvaster studeren. HBO’ers maken fors meer kilometers om hun studie te kunnen volgen.

Wat doen de studenten met hun OV-kaart? Zijn er verschillen tussen typen studenten in dat gebruik? Door middel van enquêtes, die eens in de drie jaar worden uitgevoerd, krijgt OCW inzicht in zulke vragen. De beantwoording van vragen uit de Kamer bij de Onderwijsbegroting bevat op dit punt enkele interessante cijfers.

7000 kilometer per jaar

Het blijkt, dat de gereisde kilometers tussen thuis en de onderwijsinstelling ongeveer 60% van het totaal aantal kilometers betreft dat wordt gereisd met de OV-kaart. Voor stages en andere studieonderdelen is zo’n 10% van de gereisde kilometers het doel. Maar tussen HBO en WO zijn de verschillen daarbij opmerkelijk.

Universitaire studenten gebruiken hun ‘vrij-reizen-periode’ in veel beperktere mate voor verkeer tussen thuis en de onderwijsinstelling. Zij komen gemiddeld uit op circa 4750 kilometer per persoon per jaar. HBO’ers daarentegen reizen veel meer: zo’n 7000 kilometer per persoon per jaar. Het veel vaker uitwonend zijn van de WO-studenten leidt ertoe dat er bij hen veel minder ‘woon-werk/studie verkeer’ aan de orde is.

Intensievere praktijkfasen

Bij deze cijfers moet bovendien in ogenschouw genomen worden, dat in het HBO niet slechts sprake is van kortere periodes van projecten of stages buiten de hogeschool, anders dan vaak bij de universiteiten het geval is. Veel HBO-studies kennen uitgebreide perioden – tot soms wel een volledig studiejaar – waarin de studie in de beroepspraktijk, buiten de instelling gevolgd wordt. Denk aan de opleidingsscholen waarmee de Pabo’s samenwerken om de vakbekwaamheid vooral in de klas en de schoolpraktijk te ontwikkelen.

Met oog op de versterking van de kwaliteit van de curricula en de verbinding met de professie worden zulke intensieve confrontaties met de praktijk breed in het HBO nagestreefd.  De kosten van het woon-werk/studie verkeer worden daarmee voor studenten wel vaak hoger, ook doordat zij in die stages en afstudeerfasen verschillende projectmatige activiteiten moeten uitvoeren.

Bij de discussie over de invoering van een leenstelsel was al de vrees gerezen, dat vooral HBO’ers de studie van hun keuze minder zullen kunnen volgen. De combinatie daarvan met de beperking van de reisvoorziening zou gelet op deze gegevens een extra kostenpost voor HBO-studenten met zich mee kunnen brengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK