Bussemaker stopt speculatie

Nieuws | de redactie
20 november 2012 | Speculeren met derivaten voor winst wordt verboden maar indekken tegen renteschommelingen mag. Minister Bussemaker wil met deze strengere regels voorkomen dat “instellingen onverantwoorde risico’s” nemen die ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Dit staat in een brief die Minister Bussemaker vandaag, aan de Tweede Kamer schreef. Nu handelen nog drie HO-instellingen tegen de regels in, in ongedekte derivaten, de VU, Wageningen en de Universiteit Leiden. Dit is ook het geval bij drie ROC’s. Maar er wordt gewerkt om de  tekst uit het regeerakkoord uit te voeren: “Voor organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd, is het verboden te speculeren met complexe financiële producten zoals derivaten. Verzekeren tegen renterisico’s is wel toegestaan”.

Stop speculatie voor winst

De regeling Beleggen en Belenen, waarin is vastgelegd welke financiële producten onderwijsinstellingen mogen gebruiken om risico’s af te dekken wordt verder aangescherpt. Naast het verbod op “speculeren voor winst” moeten banken onderwijsinstellingen als niet-professionele belegger gaan beschouwen. Hierdoor heeft een bank een uitgebreide zorgplicht bij de verkoop van derivaten.

Daarmee wil minister Bussemaker voorkomen dat instellingen onverantwoorde risico’s nemen die ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. “De taak van onderwijsinstellingen is het verzorgen van goed onderwijs. Daarnaast verwacht ik dat zij verantwoord omgaan met publiek geld dat bestemd is voor onderwijs en daarbij met verstand van zaken opereren. Dit geldt niet alleen voor onderwijsinstellingen, maar voor alle organisaties die (mede) met publiek geld zijn gefinancierd.“

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK