Duits HO moet €6 miljard erbij

Nieuws | de redactie
28 november 2012 | De toestroom naar het hoger onderwijs blijft in Duitsland versnellen. De komende jaren zullen nog meer studenten instromen dan verwacht. De bekostiging moet herberekend worden.

Pas na 2020 zal de daling van de geboorten werkelijk doorwerken in de instroom naar het HO, zo zijn de jongste prognoses. Steeds was gedacht, dat de vergrijzing en ontgroening in de Duitse demografie veel eerder al merkbaar zou worden in het hoger onderwijs. Maar in 2011 kwam een half miljoen nieuwe studenten binnen en in 2012 492.700. voorzien was ongeveer een instroom van 470.000.

Elk jaar een universiteit extra

Jaarlijks komen er dus meer studenten dan berekend bij. “Ongeveer een middelgrote universiteit per jaar meer”, zoals de HO-koepel HRK in ‘Die Welt’ liet noteren. Voor dit extra is de bekostiging in de meerjarencijfers van het ‘Hochschulpakt’ niet voorhanden. En dat was enige jaren geleden al opgesteld om een forse extra investering in de groei mogelijk te maken.

De snelle groei komt zowel door de algemene trend naar meer HO-opleidingen onder jongeren, als door een Duitse eigenaardigheid. Een hervorming van het VO leidt ertoe dat gedurende dit decennium in een reeks van bondstaten de VWO-uitstroom een jaar eerder zal plaatsvinden dan vroeger. Zo stroomden in 2011 in Beieren twee examenklassen tegelijk naar de universiteiten. Ook de opschorting van de dienstplicht werkt flink door in de doorstroom.

Alleen geld voor bachelors?

In het Pakt waren de volgende doelstellingen en extra middelen vastgelged: “6,4 Milliarden Euro für 275.000 zusätzliche Studienanfängerplätze bis 2018, dazu 1,5 Milliarden für eine bessere Arbeitsausstattung bei der Hochschulforschung, angestrebte Etatzuwächse von jährlich fünf Prozent für die Forschungsorganisationen bis 2015 sowie weitere 2,7 Milliarden für die Neuauflage der Exzellenzinitiative zum Aufbau von Spitzenforschung und Eliteuniversitäten.”

De meer-instroom boven wat in dit pakt destijds al extra geld kreeg, zal tot en met 2015 €6 miljard kosten. De HO-instellingen willen dat het budget voor het Pakt daarvan wordt opgehoogd om forse interne bezuinigingen te voorkomen. De studentenbonden wijzen er op, dat in het Pakt alleen de ‘bachelorplaatsen’ voor studenten worden gefinancierd. Zij voorspellen dat de extra groei ook veel meer masterstudies zal betekenen en dat hier nog helemaal geen middelen voorzien zijn.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK