Gezond naar school, succes in studie

Nieuws | de redactie
2 november 2012 | Aandacht voor leefstijl en psychosociale problemen helpt HBO-studenten beter presteren op hun school. Dat blijkt onderzoek van het project Fit en Veilig Windesheim (#FIVE) onder studenten in Zwolle. “Goede begeleiding bij dergelijke problemen tijdens de studie kan studiesucces verhogen.”

Hoe is het gesteld met de fysieke en psychische gezondheid onder studenten en ervaren zij hun omgeving als veilig. Dat was wat onderzoekers van Windesheim wilden weten van hun studenten in Zwolle en Almere. Daaruit bleek dat er een sterke samenhang bestaat tussen studievertraging en zaken als obesitas, overmatig alcoholgebruik, angst en depressieve klachten en het ontbreken van sociale cohesie.

Selectie aan de poort niet genoeg

Het is voor het eerst dat dit verband echt wordt aangetoond in het hoger onderwijs, maar de resultaten lijken een afspiegeling te zijn van de landelijke cijfers op dit gebied. Projectleider Daniëlle Schwartz hoopt dat dit onderzoek het kabinet aanzet tot gericht actie.

“kabinetsbeleid dat zich richt op verbetering van studierendement in het hoger onderwijs, door een betere selectie naar niveau en motivatie aan de poort is te beperkt. Ook goed gemotiveerde en intelligente studenten kunnen uitvallen. Een goede begeleiding bij dergelijke problemen tijdens de studie kan studiesucces verhogen.”

Nog te weinig gegevens

Volgens hoofdonderzoeker Jolien Smit-Dopmeier is het nu zaak dat er op grotere schaal onderzoek wordt gedaan naar gezondheid, middelengebruik en leefstijl in het algemeen. Studentengegevens van andere hogescholen en universiteiten hierover ontbreken nog en dat is volgens Smit-Dopmeier jammer.

“We weten dat studenten door de vele veranderingen in hun leven een kwetsbare groep vormen. Bijvoorbeeld het gebruik van alcohol en drugs in deze leeftijdsklasse ligt aanmerkelijk hoger dan in het voortgezet onderwijs. Het vormt een belangrijke risicofactor voor onderwijsuitval en gezondheidsproblemen in de toekomst. Ik pleit dan ook voor landelijke monitoren, zoals het Peilstationsonderzoek van het Trimbos-instituut.”

Onderwijsklimaat verbeteren

Project #FIVE, een initiatef van het kenniscentrum Gezond & Welzijn van Windesheim is in 2011 gestart om studiesucces te verbeteren door het creëren van een betere fysieke en sociale leef- en leeromgeving. Schwartz: “Wij vinden het belangrijk om studenten en medewerkers actief te betrekken bij het verbeteren van het onderwijsklimaat.”

Op 12 november aanstaande zullen de PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Lea Bouwmeester naar Windesheim komen om tijdens de HBO Roadshow over deze thema’s in debat te gaan met studenten. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK