High Tech: praktisch, breed, Twents

Nieuws | de redactie
5 november 2012 | Saxion gaat verder met de focus op technologische innovatie met een nieuw lectoraat Mechatronica. Gesteund door technologieleverancier DEMCON wil ir. Rini Zwikker gaat het gat in de keten van theorie naar innovatief product voor het Twentse bedrijfsleven overbruggen.

Mechatronica is een combinatie van de ingenieursdisciplines elektrotechiek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek. Het nieuwe Saxion-lectoraat gaat zorgen voor een goede verbinding tussen het toegepast onderzoek van het lectoraat en de opleiding Mechatronica.

Focus op de regio

Belangrijk zwaartepunt van het nieuwe lectoraat wordt de kennisuitwisseling tussen de hogeschool en het regionale bedrijfsleven. Hiertoe worden speciale onderzoeksprojecten opgezet inspelend op de vraag en behoefte in de regio Oost Nederland. Die projecten moeten het gat in de keten van theorie naar innovatie product overbruggen.

Voorbeeld van een dergelijk project is het onderzoeksproject Medical Robotics, waarmee Saxion onlangs reeds is gestart. Dit project richt zich op de toepassing van mechatronische principes in de zorg. Zowel bij robotica in de chirurgie, als in de revalidatie vormt kennis over mechatronica de basis om te komen tot nieuwe innovaties.

Van wetenschap naar praktijk

Het MKB blijkt echter moeite te hebben om de vaak vanuit wetenschappelijke hoek gestuurde kennisontwikkeling te vertalen naar geschikte uitgangspunten voor praktijkgerichte innovaties. Saxion gaat nu, samen met partners als Avans Hogescholen, de Universiteit Twente, Roessingh Research & Development, DEMCON en een aantal andere bedrijven deze vertaalslag maken van wetenschap naar praktijktoepassing.

Zo wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk bekeken hoe de veiligheid van de interactie tussen robot en mens gegarandeerd kan worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat de beoogde gebruiker de robottechnologie accepteert.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK