Hoe houden we talent hier?

Nieuws | de redactie
16 november 2012 | Nederland kan rijk worden van het internationaal talent, dat hier graag wil studeren, onderzoeken en kennis ontwikkelen. Dijsselbloem kan €740 miljoen binnen krijgen als een op de vijf buitenlandse studenten hier blijft. De SER gaat nu bekijken wat we moeten doen om hen aan ons land echt te binden.

Nederland telt dit jaar 87.000 buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. De meeste van hen keren na hun studie terug naar hun land van herkomst. Zij gaan dan verloren voor de Nederlandse cultuur, kennissector en economie. En met hun intelligentie en creativiteit vertrekt ook hun koopkracht.

Het kabinet constateert niettemin dat hun aanwezigheid van grote waarde kan zijn voor het hoger onderwijs en voor de arbeidsmarkt. Door internationalisering van het onderwijs worden de internationale economische, politieke en culturele relaties voor de toekomst gelegd. De aanwezigheid van buitenlandse (top-)studenten zorgt voor een meer ambitieuze studiecultuur en het draagt bij aan een excellente kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.

Waar is de nood het hoogst?

Naast de opbrengsten voor de schatkist zijn de buitenlandse studenten broodnodig om tekorten in bepaalde arbeidsmarktsectoren op te kunnen vangen. Werkgevers kunnen de arbeidsvoorwaarden verbeteren om hun sector aantrekkelijk te maken voor Nederlandse werknemers. Maar als die er niet zijn, kunnen ze ook gebruik maken van het buitenlands talent dat hier toch al studeert.

Het kabinet legt de SER twee deelvragen voor: Welke arbeidsmarktsectoren hebben de meeste behoefte aan internationaal talent uit het hoger onderwijs? En wat kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden concreet doen om internationaal talent uit het hoger onderwijs aan Nederland te binden? Het advies wordt in maart 2013 verwacht. SER-kroonlid Jet Bussemaker kan dit keer niet meedenken en schrijven aan dit advies. Zij is immers nu de vrager ervan als minister van OCW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK