Kabinet moet klare wijn schenken

Nieuws | de redactie
16 november 2012 | De cijfers over investeren in onderwijs uit het regeerakkoord zijn “foute definitiespelletjes.” D66 voorman Pechtold wil dat de premier - zelf immers oud-bewindsman op OCW – correcte gegevens hanteert “en staat voor zijn keuzes."

Alexander Pechtold wil dat premier Rutte eerlijk is over zijn bezuinigingen in het onderwijs, zo brengt hij naar voren naar aanleiding van de cijfers in en achter het regeerakkoord. In het debat hierover eiste hij een compleet beeld. “Het kabinet doet nu alsof er geïnvesteerd wordt in het onderwijs, maar vergeet de sluipende bezuinigingen.”

Bovendien blijkt uit de stukken, dat de herschikking van middelen die als investeringen worden gebracht afhankelijk worden gemaakt van nog te formuleren en te sluiten van ‘akkoorden met het onderwijsveld’.

Wegsluizen van middelen

“Met foute definitiespelletjes presenteert het kabinet investeringen in het regeerakkoord. Door te suggereren dat er structureel 192 miljoen euro naar het onderwijsveld gaat. Terwijl er 256 miljoen euro aan onderwijsgelden uit het gemeentefonds wordt weggesluisd.”

Het is vooral deze herbestemming van gelden vanuit de begroting van minister Plasterk van BZK, dankzij de motie-Buma die de Kamer had aangenomen, die tot een netto-plus in het totaalbeeld voert. Pechtold wijst er op, dat “ook het Centraal Planbureau in de doorrekening van het regeerakkoord niet op investeringen uit komt.”

Ontbrekende prijscompensaties

Voor de scholen speelt hier over een veel langere termijn van een kabinetsperiode nog iets. Pechtold legt daarbij het accent op PO en VO, maar ook elders in de kennissector is dit patroon actueel en relevant. “Al 10 jaar ontvangen scholen geen compensatie voor oplopende kosten als gevolg van prijsstijgingen voor energie, onderhoud, computers, meubilair en leermiddelen. Deze openstaande rekening is opgelopen tot een structureel tekort van 400 miljoen euro per jaar voor basis- en voortgezet onderwijs.”

Hoe valt deze feitelijke ontwikkeling te rijmen met wat er in het regeerakkoord staat, vraagt Pechtold zich daarom af. Die tekst luidt: ‘Het belang dat wij hechten aan goed onderwijs, wordt onderstreept door het feit dat wij onderwijs buiten de bezuinigingen hebben weten te houden en er in deze crisistijd zelfs in investeren.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK