Maastricht start urban campus in Venlo

Nieuws | de redactie
27 november 2012 | De Universiteit Maastricht versterkt het accent op agrofood en logistiek: op dinsdag 27 november wordt daarom de nieuwe UM Campus Venlo geopend. De campus wordt een uitvalsbasis voor verdere ontwikkelingen in de regio Venlo.

De Universiteit Maastricht is al sinds 1999 actief in Venlo. In 2009 startte de Universiteit Maastricht met twee masteropleidingen: Global Supply Management and Change en Health Food Innovation Management. Deze opleidingen, met op dit moment 70 studenten, sluiten inhoudelijk aan bij de twee belangrijkste regionale speerpunten: agrofood en logistiek.

Het gebouw aan de Deken van Oppensingel 23 was al met ingang van dit academisch jaar in gebruik genomen. Eerder bood Fontys hogescholen onderdak aan de activiteiten van de Campus Venlo.

Tijdens de opening gaf UM collegevoorzitter prof. dr. Martin Paul zijn toekomstvisie geven op de (eu)regionale kennisontwikkeling. De nieuwe UM-locatie wordt de academische uitvalsbasis (‘urban campus’) voor de verdere uitwerking van de plannen in de regio Venlo: een triple helix samenwerkingsverband. Daarin zullen in ieder geval de UM, Gemeente Venlo, Provincie Limburg en (eu)regionale ondernemers de mogelijkheden onderzoeken tot versterking van het huidige academische onderwijsaanbod.

Aansluiting bij Topsectoren

De benoeming van prof. dr. Jos Lemmink op de Canon-Océ Endowed Chair in Business Services Innovation (in 2011) laat zien dat de UM al enige tijd actief is op de speerpunten ‘diensten en duurzaamheid’. Deze leerstoel is ingesteld ter bevordering van de innovatie en kennisontwikkeling in de regio Venlo. Al deze activiteiten passen in het strategisch programma van de UM 2012–2016, waarin de aandacht voor de regio Venlo nadrukkelijk is opgenomen.

De vakgebieden agrofood en logistiek sluiten tevens nauw aan bij de door overheid en bedrijfsleven gedefinieerde Topsectoren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK