New York na Sandy

Nieuws | de redactie
5 november 2012 | Sandy bewijst dat steden in delta’s zeer kwetsbaar zijn. Toch vindt er nog steeds een trek daarheen plaats. Dit leidt tot schaarste aan ruimte en neemt vruchtbare landbouwgrond in beslag. Hogeschool Rotterdam-lector Rutger de Graaf helpt steden als New York met bouwen op water.

Hij is lector op de Hogeschool Rotterdam en met zijn bedrijf DeltaSync  onderzoekt en ontwikkelt hij nieuwe mogelijkheden voor drijvend bouwen. Omdat grote steden vaak in deltagebieden aan zee liggen, en die steden vaak nog steeds groeien is er veel vraag naar zijn expertise. “Als stad gooit Rotterdam hoge ogen qua expertise op dit gebied. Er zitten regelmatig experts uit Rotterdam in steden als New Orleans en  Ho Chi Minh Stad bijvoorbeeld om hun kennis te delen.”

Kennis is al aanwezig

Op 6 november spreekt De Graaf op de RDM Campus van de Hogeschool zijn inaugurele rede uit waarin hij ingaat op de groeiende urbanisatie en de klimatologische gevolgen voor grote steden. “Wij hebben een historie op dit gebied,” vertelt De Graaf. “In Nederland bouwen we natuurlijk al heel lang op het water eigenlijk. Het is dan ook nu zo dat de meeste kennis op dit punt al aanwezig is.”

Met het lectoraat Adaptive Urban Development brengt De Graaf studenten, onderzoekers en bedrijfsleven samen op dit onderwerp. “Het gaat om het samenbrengen en integreren van de aanwezige kennis. Juist daarom is het HBO daar een goede voedingsbodem voor.  Het is mijn taak om ook echt met praktische kennis en resultaten op de proppen te komen.”

Innovatie op het water

Eén van die nieuwe ontwikkelingen in Rotterdam is het Aquadock een innovatieve en experimentele test-, demonstreer- en productieomgeving op het gebied van drijvend bouwen. “We willen ook een equivalent van het RDM innovatiedock ontwikkelen maar dan op het water, diverse partijen kunnen dan  innovaties op het water testen en verder ontwikkelen. Zo is het Rotterdamse Wellant College  van plan hier een drijvende kas te bouwen.”

Internationale interesse is er voldoende voor het werk van De Graaf en zijn collega’s. “Er zijn recent nog vier delegaties uit Thailand langsgeweest en we werken ook samen met mensen uit Manilla, een plaats waar overstromingen natuurlijk ook een belangrijk issue zijn. En heel  toevallig afgelopen week ook een delegatie uit New York geweest van de Columbia University om te bekijken of samenwerking op dit thema mogelijk is.”

Het zou wat sneller mogen gaan

Onderdeel van die samenwerking is ook de uitwisseling van studenten. “We willen steeds een stap verder. Er zijn onlangs ook al studenten naar Manilla geweest.  Dat is ook de filosofie van de RDM Campus, de continue uitwisseling van kennis en kunde, dat gebeurt ook op internationaal niveau.”

Dat die kennisuitwisseling en ontwikkeling blijft en nog steeds groeit is volgens De Graaf ook hoognodig. “Je ziet zeker nog ontwikkeling, maar door de crisis gaat het nu allemaal wat langzamer dan vroeger. We moeten echter wel zorgen dat de groei blijft, want in deze sector zul je je continu moeten blijven ontwikkelen. Het zou dus wel wat sneller mogen gaan.”

De uitnodiging voor de openbare les van Rutger de Graaf vindt u hier. De inaugural lecture ‘Adaptive urban development’ kunt u hier bestellen


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK