Nieuw EZ houdt groen licht voor kennis

Nieuws | de redactie
7 november 2012 | Kan onderzoek nog rekenen op geld van het nieuwe EZ? Fiscale instrumenten voor het ‘speuren’ leveren in. De topsectoren houden stand met innovatiecontracten à € 3,6 miljard. Topman Leeftink is opgelucht: “Succesvolle samenwerking voortgezet.”

Ondanks de regelmatige kritiek uit onder andere Brussel werden de topsectoren gespaard in het Regeerakkoord. Directeur-Generaal Ondernemingen en Innovatie, Bertholt Leeftink van EZ lichtte dit in een eigen bericht aan de topsectoren nader toe: “Positief is dat het regeerakkoord aangeeft dat de succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio’s en overheid in het kader van het topsectorenbeleid wordt voortgezet. Daarbij verandert door een aantal maatregelen het financiële kader.”

In het Regeerakkoord komen extra middelen beschikbaar voor fundamenteel onderzoek en Europese cofinanciering (€ 150 miljoen), voor programmatische publiek-private samenwerking (€ 275 miljoen) en voor de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s, € 110 miljoen) die de innovatiecontracten van de topsectoren ter hand moeten nemen.

Leeftink ziet de – per saldo – extra middelen in het Regeerakkoord als groen licht voor uitwerking van de kennis- en innovatiecontracten die de topsectoren elk voor zich hebben opgesteld en waarin het bedrijfsleven zich voor € 3,6 miljard euro (voor 2012 en 2013) heeft gecommitteerd: “Deze drie maatregelen tezamen betekenen dat we snel verder kunnen werken aan de kennis- en innovatiecontracten vanaf 2014 en verder.”

Stoppen met speuren

Maar ook voor de innovatieve sector is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Tegenover het uittrekken van extra middelen staat dat fiscale regelingen die innovatie moeten bevorderen, worden uitgekleed: de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk (WBSO), de Research en Development Aftrek (RDA) en de Innovatiebox. De korting bedraagt € 93 miljoen in 2014 tot € 160 miljoen in 2015 en verder.

In zijn bericht aan de topsectoren concludeert Leeftink: “We zien dus een aantal positieve financiële impulsen, maar ook een aantal ombuigingen op het topsectorenbeleid. Op basis van uitwerking van de maatregelen zal meer duidelijk worden over de exacte effecten. Wel denk ik dat – gegeven de grote budgettaire opgave waar Nederland voor staat – een stevig financieel fundament ligt onder het topsectorenbeleid, juist ook omdat per saldo meer middelen beschikbaar komen voor publiek–private samenwerking op het gebied van kennis en innovatie.”

Hoe nieuw is het Techniekpact?

Interessant is wat er precies zal gebeuren met het nieuw aangekondigde ‘Techniekpact’. Het pact wordt door vertegenwoordigers uit de technologische industrie met een schuin oog bekeken, want in hoeverre zal het gaan afwijken van het bestaande en gewaardeerde Masterplan Bèta en Technologie? Het wiel zal toch niet opnieuw worden uitgevonden? En bij welk departement gaat het ‘Techniekpact’ eigenlijk landen?

Leeftink zegt hierover: “Het kabinet wil samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een Techniekpact 2020 afsluiten om de aansluiting tussen (techniek)onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en tekorten weg te werken. Er lijkt budgettaire ruimte te zijn voor het techniekpact en onderwijssamenwerking met het bedrijfsleven via omvorming van de WVA invulling te geven.” De Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting die werkgevers fiscaal stimuleert jonge medewerkers bijvoorbeeld duale leertrajecten aan te bieden, is tot veler verrassing in het Regeerakkoord fors aangepakt met een bezuiniging van € 400 miljoen op de opbrengst.

Tot slot stelt de Directeur Generaal Ondernemingen en Innovatie: “Samengevat ben ik van mening dat het bedrijven- en topsectorenbeleid goed in het nieuwe regeerakkoord terugkomen en het regeerakkoord volop aanknopingspunten biedt de ingeslagen route op volle kracht te continueren.” 

Nationaal Hoger Onderwijs Congres

Bertholt Leeftink zal tijdens het Nationaal Hoger Onderwijs Congres (NHOC) uitvoering ingaan op wat universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nu te doen en te wachten staat. Wat betekenen de nieuwe afspraken uit het Regeerakkoord en het beleid van EZ-minister Kamp voor die “succesvolle samenwerking”? Hoe gaan de topsectoren verder, zowel financieel, fiscaal als in de vormgeving van de samenwerkingsactiviteiten en de Human Capital Agenda’s? Hoe kunnen EZ en kennissector via matching van investeringen nog krachtiger scoren in Europa, vooral bij Horizon 2020?

De DG Ondernemingen en Innovatie zal hierover tijdens het diner van het pre-seminar van het NHOC de dialoog aangaan met Pieter Gerrit Kroeger, hoofdredacteur van ScienceGuide, en de deelnemers aan deze speciale bijeenkomst. Daarin kunt u ook in discussie met VVD-topman Jan Anthonie Bruijn, review-commissie voorzitter Frans van Vught en ho-kenners als Martin Paul (UM) Theo Wubbels (UU) en Rom Bormans (Hogeschool Rotterdam).

Het gehele programma van het Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2012 is hier te vinden. Aanmelden kan hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK