Ondernemers moeten willen leren

Nieuws | de redactie
30 november 2012 | Steeds meer mensen willen gaan ondernemen in Nederland, maar dat betekent nog niet dat ondernemers een grotere bijdrage leveren aan een duurzaam en productief bedrijfsleven. Kunnen en willen verschillen nogal, aldus prof. Joop Vianen (UvT).

Ook ondernemers moeten bijblijven en upgraden, niet alleen de werknemers, zo stelt de hoogleraar in zijn afscheidscollege. En dit zouden zij vooral zelf moeten oppakken. Daarnaast zouden overheid, publieke en private maatschappelijke organisaties meer ruimte moeten bieden aan ondernemerschap en de professionalisering van de ondernemers stimuleren.

Minder risicomijding

De ondernemerskunde verdient met name in ons land te worden vergroot, betoogt hij. De Nederlandse ondernemers in het MKB zijn internationaal gezien minder hoogopgeleid en volgen weinig aanvullende opleidingen of bijscholing. Hier ligt voor het HBO dan ook een bijzondere taak en uitdaging, zeker in de verbinding met de lectoraten en hun relaties met de praktijk in het MKB.

De durf en inzet om te gaan ondernemen wint aan belangstelling door een minder risicomijdende cultuur, meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs en geringere zekerheden voor werknemers, waardoor ze eerder het risico van het ondernemen verkiezen. De door aspirant-ondernemers zo gewenste zelfstandigheid lijkt echter een meer bepalende rol te vervullen voor de keuze van het ondernemerschap dan het verrichten van een grootse prestatie.

Beperkt deel MKB echt dynamisch

Slechts een kleine groep ambitieuze ondernemers beoogt groei van hun bedrijf en de arbeidsproductiviteit in het MKB wordt structureel lager. Professor Vianen pleit daarom voor versterking van de professionalisering van ondernemers en in het bijzonder voor permanente ondernemerseducatie, de persoonlijke bijscholing. Versterking van de ondernemerscapaciteiten zal bovendien een gunstig effect hebben op het willen ondernemen en het ambitieniveau.

Daarnaast speelt het beleid van de overheid op het gebied van de kapitaalmarkt en innovatie het MKB parten. Ook op de arbeidsmarkt zijn barrières te slechten en blijft de kennisoverdracht vanuit de kennisinstellingen naar het MKB zorgelijk.

De overheid heeft zich vooral gericht op specifieke doelgroepen, starters, bedrijfsoverdrachten en doorgroeiers en minder op de ondernemer in het algemeen. Om de bijdrage van ondernemers aan de welvaart te vergroten zouden overheid, publieke en private maatschappelijke organisaties meer ruimte moeten bieden aan het ondernemerschap en de professionalisering stimuleren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK