RDM Campus voor duurzaam Heijplaat

Nieuws | de redactie
13 november 2012 | De RDM Campus gaat in samenwerking met bewoners en betrokken ondernemers de Rotterdamse Heijplaat duurzaam te herontwikkelen. In 2020 moet de Heijplaat weer een volledig energieneutraal woongebied zijn.

Op vrijdag 9 november tekenden in de Huiskamero op Heijplaat door de gemeente, Deelgemeente Charlois, het havenbedrijf Rotterdam, woningbouwcorporatie Woonbron, Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat, Eneco, Steden en RDM Campus/Hogeschool Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst om samen te werken aan een unieke integrale gebiedsontwikkeling.

De nieuwe samenwerking vloeit voort uit de eerdere samenwerking die de gemeente, het Havenbedrijf Rotterdam en Woonbron in 2011 al tekenden. De nieuwe ondertekening zorgt voor een grote stap in de ontwikkeling van Heijplaat om het dorp en het aangrenzend havengebied verder te revitaliseren.

Heijplaat weer in trek

Met een aantal recente nieuwbouwprojecten is Heijplaat de afgelopen jaren weer in trek geraakt als woongebied. Door de mogelijkheden voor zelfbouw en cascobouw is er volop belangstelling voor de buurt. Met de sloop van de naoorlogse huizenblokken en de plannen voor nieuwbouw moet het inwonersaantal de komende jaren toenemen van 1.400 tot ongeveer 2.000.

De nabijheid van de RDM Campus maakt van Heijplaat een aantrekkelijke leer-, werk- en woonomgeving in de Stadshavens van Rotterdam. Door de vestiging van RDM Campus weten steeds meer innovatieve en maritieme bedrijven en opleidingsinstituten het RDM-terrein te vinden. SOK2 is een belangrijke stap voorwaarts om Heijplaat op alle niveaus (Planet, People, Profit) duurzaam tot ontwikkeling te brengen.

De ambitie is vastgelegd in het ‘Afsprakenkader Duurzaam Heijplaat’ dat deel uitmaakt van de overeenkomst. Gezamenlijk met Eneco en Stedin wordt er ingezet op een energieneutraal Heijplaat in 2020. Dit initiatief wordt ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het project Concept House Village van RDM Campus wordt gecontinueerd. Onlangs is de ontwikkeling van de tweede geheel energieneutrale woning gestart.

Rotterdam Climate Proof

Het College van B&W heeft besloten, vooruitlopend op een algemeen beleidskader voor de waterveiligheid in buitendijks gebied in Rotterdam, Heijplaat aan te wijzen als pilotgebied voor het toepassen van adaptief bouwen. Rotterdam ligt in de veiligste delta van de wereld. Toch heeft de klimaatverandering consequenties voor de stad en haven. Met het adaptieprogramma Rotterdam Climate Proof is Rotterdam in 2025 klimaatbestendig.

De pilot voor adaptief bouwen in Heijplaat zorgt ervoor dat dit unieke stuk Rotterdam op een innovatieve manier waterveilig is en blijft. Het dorp Heijplaat is buitendijksgebied en bestaat uit twee delen: het Oude Dorp en het Nieuwe Dorp. Het doel van adaptief bouwen is om de klimaatbestendigheid van zowel het Nieuwe als het Oude Dorp te vergroten. De consequentie is dat een eventuele overstroming van ongeveer 40 cm water wordt ingecalculeerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK