Stilstand in kennisland

Nieuws | de redactie
7 november 2012 | Zeven jaar geleden kwam het stuk uit. Sylvester Eijffinger neemt u terug in de tijd naar zijn REA-denktank van de Tweede Kamer. Sterk hamerde deze op kennis, talent en de innovatiekracht van Nederland. “Sinds die tijd is er niet veel gebeurd en de politiek zet in op averechts beleid.”

“Het topsectorenbeleid waar de politieke top veel van verwacht zet in op bestaande winnaars, waarmee de teleurstelling reeds is ingebakken,” schrijft hij op MeJudice. “In november 2005 – dus zeven jaar geleden – heeft de Raad van Economisch Adviseurs aan de Tweede Kamer een advies uitgebracht over innovatie en economische groei. De aanleiding voor dit rapport was dat technische vooruitgang te weinig bijdroeg aan de economische groei in Nederland, vanuit zowel historisch als internationaal perspectief.”

“De vergrijzing en krimp van de beroepsbevolking heeft dit probleem versterkt. Ook de toenemende globale concurrentie noopt kennisintensieve economieën (zoals Nederland) om te investeren in kennis en innovatie. In het rapport worden vervolgens drie beleidsaanbevelingen gedaan.”

Drie conclusies voor 2012

Eijffinger trekt daaruit de volgende actuele conclusies: 

1. Uitdagers worden nog steeds weinig gesteund; ondernemers investeren nog niet massaal in het opzetten van een eigen bedrijf. Het definiëren van topsectoren heeft hierbij ook niet geholpen, omdat deze vooral de gevestigde orde (de winnaars) en niet de uitdagers steunen. Het is niet aan de overheid om te bepalen welke sector moet groeien; marktwerking moet tot investeringen leiden.

2. Ondernemerschap wordt nog steeds belemmerd door bureaucratie en starre regelgeving op de arbeidsmarkt; ook zijn lonen nog steeds te hoog ten opzichte van productiviteit. Versoepeling van de regels op de arbeidsmarkt is noodzakelijk om de Nederlandse werknemer concurrerend te houden. Ook op de onderwijsmarkt is er nog veel te winnen om wetenschappers naar Nederland te krijgen en hier te houden.

3. Er is meer geïnvesteerd in kennis, maar dit betreft voornamelijk ICT. Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling blijven achter, zeker in verhouding tot de stijging in investeringen in Scandinavië en Noord-Amerika. De recente maatregelen van het kabinet Rutte-1 om te snijden in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek maken dit alleen maar erger. Wij moeten vrezen voor de bezuinigingen van het kabinet Rutte-2.”

Alice in Kennisland

“De REA haalde in 2005 de Red Queen aan, die haar mening ten beste gaf aan Alice Through the Looking Glass van Lewis Carroll: “It takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere, you must run at least twice as fast as that!”

U leest het volledige stuk, incusief d uitvoerige onderbouwingen met data en figuren van de stilstand die ons land bedreigt hier op MeJudice.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK