Vlaamse topvrouw naar NVAO

Nieuws | de redactie
30 november 2012 | Nee, het is niet de fameuze modeontwerpster uit Antwerpen. Ann Demeulemeester van de Vlaamse Onderwijsraad en topvrouw uit de christelijke vakbonden gaat wel de NVAO helpen besturen.

Zij bekleedt in Vlaanderen een van de machtigste posities in het middenveld en de politiek. Demeulemeester is de algemeen secretaris van de ACW, de tegenhanger van het CNV in ons land.

Binnen de christendemocratie van Vlaanderen, geleid door minister-president Kris Peeters, is deze organisatie en ‘vleugel’ buitengewoon machtig. Als een van de sterke vakbonden speelt de ACW een zeer stevige poltieke en civil society rol. De Standaard meldt nu opnieuw dat haar benoeming toch rond zou zijn.

Kritisch over impact op meerwaarde NVAO

Naast die maatschappelijke en politieke rol is Demeulemeester voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad en adviseert de regering over het beleid. De Vlor gaf recent nog een gedurfd advies over de accreditatie nieuwe stijl. De Vlaamse regering werd opgepord. “De Vlor betreurt dat het Vlaamse systeem afwijkt van het Nederlandse. Dat maakt de meerwaarde van een internationaal orgaan als de NVAO ongedaan.”

Positef was men over de lange termijn ontwikkeling: “De keuze voor een instellingsreview en een opleidingsbeoordeling beantwoordt aan de internationale tendens. De overheid moet er vooral over waken dat ze complementair zijn.”

De Raad betreurde het “dan ook de koerswijziging van de jongste maanden en vindt het jammer dat het decreet niet vroeger werd gefinaliseerd. Opleidingen die vooraan in het visitatietijdspad komen, moeten nu hun zelfevaluatierapport opmaken, terwijl daar nog geen protocol voor bestaat.”

“De Vlor is het eens met de klemtoon die het nieuwe stelsel op het onderwijsproces legt en met de waarborgen voor een onafhankelijke beoordeling in de eerste en tweede ronde. Hij kan zich vinden in de keuze voor een verkorte doorlooptijd, ten koste van de gehanteerde clustering. Toch wil hij de vergelijkbaarheid maximaal gegarandeerd zien. Hij betwijfelt of het decreet de planlast zal verminderen.”

Politiek gekrakeel

Demeulemeester was al eerder ‘gelekt’ als nieuwe Vlaamse topvrouw in de NVAO, maar dit werd stellig ontkend. De Nederlandse voordrachten voor het bestuur waren nog niet bekend en binnen de Vlaamse regering was er een fel conflict losgebarsten tussen CD&V premier Peeters en minister Smet van Onderwijs, die van de Sp.a is. Nu zou de benoemingenreeks dan toch naar buiten komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK