Zoek leven op Mars

Nieuws | de redactie
15 november 2012 | Hoe vinden we leven op Mars? Susana Direito (VU) denkt dat DNA van een complex molecuul daarbij helpt. Alle organismen op aarde gebruiken dit namelijk om hun erfelijke informatie in op te slaan en het zou ook in de bodem van Mars op te sporen zijn. Of niet natuurlijk.

Direito ontwikkelde gevoelige methodes gebaseerd op DNA-winning uit bodemmonsters en vermenigvuldiging van DNA om dit molecuul te kunnen waarnemen in bodemmonsters van Mars. Aardse analogen van de bodem van de rode planeet hebben condities die overeenkomen met die op Mars, zoals kou, hoge straling en droogte.

Toepassingen hierop liet zien dat het voorkomen van micro-organismen kan variëren over korte afstanden. Dit geeft aan dat een groot aantal monsters moeten worden genomen op Mars voor analyse op de aanwezigheid van leven.

Efficiëntere DNA-winning

Uit onderzoek bij het Mars Desert Research Station in Utah blijkt dat een grote verscheidenheid aan micro-organismen voorkomt die houden van extreme condities. De aanwezigheid en types van micro-organismen varieerde over afstanden van maar enkele centimeters. Dit kwam door de lage efficiëntie waarmee DNA kon worden gewonnen uit bodemmonsters, door de binding van dit DNA aan bodemmineralen. Door deze DNA-winning, of extractie, te optimaliseren verbeterde de extractie-efficiëntie sterk.

Behalve dat het type mineraal invloed heeft op DNA detectie is het ook een belangrijke factor in het kiezen van bemonsteringlocaties op Mars: een experiment met mineralen die op Mars voorkomen en geplaatst in een zuurstofloos grondwatersysteem toonde aan dat het voorkomen van microorganismen afhankelijk is van het type mineraal.

Leven op andere planeten maakt mogelijk gebruik van andere nucleïnezuren dan het DNA in leven op aarde, Direito keek daarom ook naar deze alternatieve nucleïnezuren. Nu nog graven op Mars en daar aan de slag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK