Amarantis lector bij Inholland?

Nieuws | de redactie
3 december 2012 | Inholland schrok toch even. Amarantis-adviseur Leo Lenssen werd niet alleen lang doorbetaald, hij bleek ook lector te zijn bij deze hogeschool. Hoe zat dit?

Lenssen werd in het onderzoek naar de bestuurlijke gang van zaken bij Amarantis genoemd als een van de opvallende betrokkenen. Hem zou jaren na zijn actieve rol als adviseur van het bestuur een salaris zijn doorbetaald. In die tijd deed hij andere klussen, waarbij ook een lectoraat bij de hogeschool Inholland aan de orde was. Daar heeft men intern snel gecheckt hoe de verhoudingen eigenlijk precies zaten.

Pro forma en de facto

Het blijkt, dat Lenssen een positie als  ‘buitengewoon lector’ had verworven, naar het model van een hoogleraar op een bijzondere leerstoel die van buiten gefinancierd wordt. Hij was bereid bij te dragen aan het praktijkgericht onderzoek op het terrein van Maatschappelijk Ondernemen – no pun intended –  zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontving. Vorig jaar promoveerde hij in dat verband in Tilburg. Inmiddels was hij toen als lector al met emeritaat, zo hoort ScienceGuide vanuit Inholland.

Het proefschrift handelde over de wijze waarop het onderwijs invloed uitoefent op de individuele ontwikkeling van mensen. Aan de hand van literatuuronderzoek en zijn eigen levensgeschiedenis – Lenssen identificeerde zich in zijn onderzoek als leerling, student, leraar, leidinggevende en onderwijsbestuurder –  legde hij de wortels bloot van het onderwijsstelsel in de afgelopen vijftig jaar.

Het Nederlandse onderwijs houdt wellicht wel pro forma maar zelden de facto rekening met de belangen van de leerling, betoogde Lenssen. Het onderwijs dient vooral de belangen van maatschappelijke partijen. Het beleid is dan ook gericht op de verdeling van middelen over die partijen en staat  in het teken van beheer en beheersing en doelmatigheid. Het onderwijs is voortdurend inzet van een machtsstrijd om het bezit van de instituties in het publieke domein. Een principi?le herbezinning en herwaardering van de onderwijsdoelstellingen is daarom gewenst, aldus de nieuwe doctor.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK