Amsterdam kruispunt digitale wereld

Nieuws | de redactie
20 december 2012 | Stichting SURF en Stichting SARA gaan samen verder. Het nieuwe SURFsara moet de leidende positie van Amsterdam in de digitale wereld versterken. “Je hebt hier straks met twee bètafaculteiten op het Science Park echt een centrum van wereldschaal. Dat moet je eigenlijk van de daken schreeuwen.”

Amandus Lundqvist (SURF) en Sijbolt Noorda (SARA) hebben op 19 december op het Amsterdamse Science Park hun handtekening gezet onder een fusieovereenkomst. Noorda neemt daarbij plaats in het nieuwe bestuur van SURFsara. “Hier in Amsterdam gaat het SURF Science Park heten. SARA wordt vanaf 1 januari als het ware opgenomen in de SURF-familie.”

Betere afstemming

Belangrijke pijler van SURFsara zijn de recente ontwikkelingen op het gebied van Big Data en de aansluiting die de nationale faciliteiten van SURF moeten vinden met de topsectoren. Amandus Lundqvist: “We willen de activiteiten van onze werkmaatschappijen beter op elkaar afstemmen om zo de grote uitdagingen van dit moment te lijf te gaan.”

Die ontwikkeling met name op het gebied van Big Data is in 2009 door het toen zittende Kabinet Balkenende al politiek onderkend. De opzet van het Netherlands eScience Center en nu deze fusie zijn volgens  Lundqvist voortvloeisels hiervan.

De volgende stap is nu een nieuwe supercomputer neerzetten op het Science Park, vertelt Sijbolt Noorda. “Die zal er begin 2013 komen en daarmee zetten we gelijk weer een hele grote stap voorwaarts.” Een stap die noodzakelijk is om de leidende positie van Nederland in de digitale wereld te bewaren.

Unieke infrastructuur

“Het is uniek dat we binnen SURF in Nederland al vijfentwintig jaar lang samenwerken op dit punt,” vertelt Noorda. “Dat we één expertisecentrum hebben om wetenschappelijk onderzoek te bedienen met een goede e-infrastructuur  van netwerken en supercomputers is uniek, daar komen nog steeds uit het buitenland mensen voor bij ons kijken.”

Met de fusie van de bèta-faculteiten van VU en UvA op het Science Park, de aanwezigheid van het CWI, het Netherlands eScience Center, het Amsterdam Internet Exhcange en nu de fusie van SURF en SARA is Amsterdam een belangrijk kruispunt geworden op het gebied van ICT en onderzoek. “Dat moet je eigenlijk van de daken schreeuwen,” vindt Lundqvist die opmerkt dat dit aspect meer aandacht verdient. “Het Amsterdam Economic Board mag best wat trotser zijn op wat hier in Amsterdam Oost samenkomt.”

Amsterdam als Toulouse en Berlijn

Volgens Sijbolt Noorda was die positie bij de start van het Science Park wel heel erg bekend. “Gedreven door NWO-Centra als het CWI en Nikhef, die de kern vormden van die ontwikkeling en de reden om hier het Science Park te vestigen. Op een gegeven moment wordt dat gewoon gevonden, wijzen mensen naar Toulouse of Berlijn, want daar gebeurt het. Wij hebben dat dus al hier, maar mensen realiseren zich dat niet meer.”

Volgens Amandus Lundqvist moet SURFsara die sterke positie in Amsterdam nationaal benutten en zich in zowel het hoger onderwijs als andere sectoren een betrouwbare ICT-dienstverlener vertonen. “Juist door die grote hoogwaardige voorzieningen zijn we voor kleinere partijen in het MKB, maar ook kleine HBO-instellingen en ROC’s van groot belang in de computerdienstverlening. Zij kunnen zich die infrastructuur onmogelijk zelf permitteren.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK