“Bètaplannen genoeg”

Nieuws | de redactie
14 december 2012 | Topsectoren boegbeeld en oud-topman van Shell Jeroen van der Veer wil graag meer impulsen voor bèta en techniek onderwijs. Maar meer impulsen zijn voor hem niet nog meer plannen en projecten. “Stop met het schrijven van rapporten. Die zijn er genoeg. Het gaat er om dat we het gaan doen."

Met de komst van een ‘techniekpact’ in het regeerakkoord was de zorg al te horen, dat er opnieuw een pakket projecten, subsidies en activiteitenkalenders over scholen en hoger onderwijs zou worden uitgestort. Voor het VSNU café over de tekorten aan bètastudenten zette Van der Veer daarom zijn visie op wat nu nodig is nog eens scherp uiteen.

Hij gaf aan een voorstander te zijn van de verplichting van een vak  techniek in het basisonderwijs. Hiertoe was opgeroepen vanuit de Kamerfracties van VVD en PvdA en van der Veer wees er op, dat dit al onderdeel was van het Masterplan Bèta Techniek. Dat gaf nog eens aan, dat het er nu vooral om gaat, dat wat is voorgenomen ook concreet en daadkrachtig wordt uitgevoerd. “Stop met het schrijven van rapporten. Die zijn er genoeg. Het gaat er om dat we het gaan doen!”

Voorbij de vrijblijvendheid

Bovendien is er een reeks uitstekende actieplannen, die reeds in gang gezet is en waar Van der Veer vooral een verdere intensivering en grotere deelname bij verlangt. Hij noemde als voorbeeld Jet-Net. Daar staan nu VO-scholen op een wachtlijst bij het Platform Bèta Techniek, omdat het enthousiasme bij hen groter is dan de participatie vanuit bedrijven. “Breid die samenwerking uit, meer bedrijven moeten actief worden daarin.”

De instellingen in MBO en HO moeten in dit verband ook de juiste ‘prikkels’ krijgen om de ambitie van ‘4 op 10’ op te pakken en te kunnen realiseren. Van der Veer pleit in dat verband voor het aangaan van concrete prestatieafspraken, niet alleen met het HBO, maar ook met de ROC’s. Hans Corstjens van het PBT zei bij de VSNU in het debat, dat een zekere vrijblijvendheid op dit terrein voorbij moet zijn. Dat gold zowel de onderwijsinstellingen als de bedrijven.

Daarbij is het van groot belang dat meer dan alleen OCW hierbij actief is. De ministers van SZW en EZ sprak Van der Veer in zijn bijdrage ook aan op hun taak in dit verband. Topambtenaar Bertholt Leeftink van EZ had zich hierover reeds uitgesproken tijdens zijn inbreng op het Nationaal Hoger Onderwijs congres. In gesprek met ScienceGuide zei hij onder meer: “Ik voel er weinig voor dat het techniekpact de zoveelste regeling voor projecten of subsidies zou gaan worden.”

Veeleer dacht hij aan een uitwerking van dit deel van het regeerakkoord als een manier om ervoor te zorgen dat de initiatieven die hun gunstige effecten bewezen hadden nu de kans krijgen “op te schalen en een maximale impact te verkrijgen. Dat wat echt werkt zouden we met de partners in zo’n pact in bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid juist een extra boost moeten kunnen geven.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK