Brede school vereist docent van nu

Nieuws | de redactie
5 december 2012 | Hanze-lector Jeannette Doornenbal wil docenten voorbereiden op het werken in de brede school. Dat wordt zonder verbinding namelijk ‘een rommeltje’. “Je moet in de eerste plaats een goede leerkracht zijn, maar op scholen van nu wordt veel meer samenwerking gezocht.”

Leraren moeten daar wel als professionals op voorbereid worden. Dat betekent dat leerkrachten moeten leren om verbindingen te leggen en moeten weten hoe ze kunnen samenwerken met ouders en andere voorzieningen in de buurt.  Met bijvoorbeeld de kinderopvang, de sportvereniging of de kunst- en cultuursector.

Als lector Integraal Jeugdbeleid bij de Hanzehogeschool Groningen houdt Doornenbal zich bezig met de vraag hoe leerkrachten op het werken in de brede school zijn voor te bereiden. Het was een van de redenen waarom zij genomineerd was door het ISO en ScienceGuide voor de eretitel lector van het Jaar 2012

Opgroeien en leren centraal

Samen met Wouter Pols (Hogeschool Rotterdam) en Saskia van Oenen (Nederlands Jeugdinstituut) schreef zij het boek ‘Werken in de brede school’ dat handvatten biedt voor (toekomstige) leraren, pedagogisch medewerkers en sociale professionals om samen de pedagogische opdracht van de brede school in praktijk te brengen.

Afgelopen week werd Doornenbal genomineerd voor de Lector van het Jaar. Ze werd het uiteindelijk niet, maar uit het juryrapport blijkt de waarde die gehecht wordt aan de druk op het docentschap die een veranderend werkveld met zich meebrengt. “Kenmerkend voor haar werk is, dat zij begrip van de verscheidenheid van systemen waarin kinderen opgroeien en leren en waarin mensen functioneren en van hun samenhang centraal stelt voor de beroepspraktijk,” stelde het rapport.

Dat is een zware verantwoordelijkheid, zeker in een tijd waarin de kwaliteit én het aanbod van docenten nogal eens ter discussie staat. Bang voor teruglopende studentenaantallen bij de Pabo’s is Doornenbal echter niet. “Als jongeren niet kiezen voor de Pabo omdat het hen te moeilijk lijkt, lijkt me dat een trend die alleen maar is toe te juichen.”

Docenten op voetstuk

“We moeten uitgaan van een hoge kwaliteit. Teruglopende studentenaantallen mag geen reden zijn om een opleiding makkelijker te maken. Overigens komen hier in Noord-Nederland al heel veel afgestudeerden niet direct aan de bak en door de krimp (ontgroening ) daalt het leerlingenaantal en daarmee verdwijnen er arbeidsplaatsen in het onderwijs. Doornenbal wil dat het leraarsvak de status krijgt die het verdient. Dat betekent gedegen opleiden, een culturele waardering voor het leraarsvak en een betaling die navenant is. “Dat zie je ook in Finland;, daar staat de docent op een voetstuk.”

Deze kwalitatief hoogwaardige leraren zullen dus ook moeten weten hoe het is om samen te werken met andere spelers die betrokken zijn bij het opgroeien van een kind. “Het onderwijs, de opvang, het welzijn  en de zorg, er is steeds meer samenwerking op wijkniveau vereist. Voor docenten is het dus én goed lesgeven , én deze rol goed invullen. Dat vergt ook aanpassingen in de Pabo-opleidingen.”

Lector als aanjager

Het onderzoek van Doornenbal en haar onderzoeksgroep wordt inmiddels in het curriculum op de Hanzehogeschool ingepast en ook op de Hogeschool Rotterdam wordt er in de Pabo van het boek ‘Werken in de brede school’ gebruik gemaakt. “Uit verkoopcijfers van bol.com maken we op dat we op dit moment het best verkochte boek over de brede school zijn,” vertelt zij, best een beetje trots. 

Als lector heeft Doornenbal “een aanjagende functie,” zoals zij dit zelf formuleert. Nieuwe kennisontwikkeling en het delen van die kennis door publicaties, het geven van lezingen en gastcolleges staan daarin centraal. Veel van het onderzoek wordt samen met studenten gedaan. “Anders was, ik denk, ik ook niet genomineerd.”

In kenniswerkplaatsen of opleidingsscholen wordt onderzoek uitgevoerd dat door Doornenbal en haar collega’s wordt uitgezet. “Het mooiste zou zijn als de brede school een plaats is waar we samen met de professionals structureel en langdurig onderzoek kunnen doen.”

“Daar zijn we heel druk mee, maar eenvoudig is dat niet. Je hebt op alle niveaus het commitment nodig om samen een gedeelde onderzoeksagenda op te zetten en uit te voeren. Dat is meestal een kwestie van kleine stapjes zetten en soms zet je dan opeens een hele grote.”

De titel van haar boek : Doornenbal, J., Oenen, S. van & Pols, W. (2012). Werken in de brede school. Een pedagogische benadering. Naarden/Bussum: Coutinho.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK