De kracht van HBO en WO samen

Nieuws | de redactie
19 december 2012 | Na de grote missie naar Brazilië moet het gebeuren. “Eén gezamenlijke onderzoeksgroep met één van de partners. Nanotechnologie is daarvoor een logische keuze. Doel is natuurlijk structurele uitwisseling van studenten, docenten en lectoren,” schetst Saxion-voorman Wim Boomkamp.

De onderwijsmissie naar Brazilië was mede door het samen optrekken van HBO en WO een groot succes, onderstreept Boomkamp. Hij vindt het daarom nu tijd om te oogsten. “Ik hoop dat we volgend jaar al vijftig Braziliaanse studenten met name bij de techniekopleidingen mogen ontvangen. We hebben hier op dit moment al twaalf studenten uit Brazilië en in februari komen er nog zeventien bij.”

Het Science without Borders-programma werpt de eerste vruchten al af. Nu is het tijd dat te verstevigen. “Ik zou ook graag willen dat studenten van Saxion naar Brazilië gaan. Dat is natuurlijk wel moeilijker vanwege de taal, maar ik zou zeggen dat er volgend jaar toch wel vijf studenten moeten zijn die die uitdaging willen aangaan.”

Als één kennisregio

Wim Boomkamp was eind november met een grote onderwijsmissie onder leiding van de Nuffic en staatssecretaris van OCW Sander Dekker in Brazilië om kennis te maken met het hoger onderwijs en contacten te leggen en bestendigen voor verdere samenwerking met het land waar de komende jaren op kennisgebied veel verwacht mag worden.

Saxion presenteerde zich in Brasilia tegenover de Braziliaanse universiteiten nadrukkelijk als kennisregio samen met de UTwente. “Je merkte dat dat als bijzonder werd ervaren. We hebben daar echt de regio gerepresenteerd en vanuit de complementariteit van Saxion als University of Applied Sciences enerzijds en Twente als researchuniversiteit anderzijds laten zien wat wij kunnen bieden.”

Dat aanbod staat vanuit de Twentse regio nadrukkelijk op het zwaartepunt techniek van beide instellingen. “Die focus hebben we gemeenschappelijk en die willen we ook in de samenwerking met de Braziliaanse instellingen uitdiepen. Zij kennen dat onderscheid tussen universities of applied sciences en research universities juist niet, dus het is juist goed als je daarin met elkaar samenwerkt.”

Boomkamp roemt sowieso het samenwerken van WO en HBO tijdens de missie in Brazilië. Net als EUR-voorzitter Pauline van der Meer Mohr is hij zeer te spreken over hoe er gezamenlijk is opgetreden. “Dat vond ik echt een openbaring.”

Meer in de toekomst

“Ik vind het echt bijvangst, wat ik vooraf niet had kunnen voorspellen, de wijze waarop universiteiten en hogescholen zich als één hoger onderwijssysteem hebben gepresenteerd. Ik zou er het nodige voor over hebben als we in de toekomst op die basis weer zulke bezoeken kunnen doen.”

Met twee Braziliaanse universiteiten heeft Saxion bilateraal concretere samenwerkingsplannen gemaakt. Samen met de Federale universiteit São Paulo en de Katholieke Universiteit van Minas Gerais zal nadrukkelijk overgegaan worden tot uitwisseling van onderwijs en onderzoek in de sector techniek.

“Wij hebben dit nu allemaal besproken, maar nu moet het bij de mensen in het onderwijs en onderzoek zelf neer gelegd worden. Zij zullen het nu moeten gaan oppakken.” Eén van de kenniskringen binnen Saxion waar daarvoor nadrukkelijk kansen liggen is de nanotechnologie, met meerdere lectoraten één van de speerpunten van de hogeschool.

Eén structurele onderzoeksgroep

Op 31 januari zal op Saxion een grote conferentie in de nanotechnologie plaatsvinden bij Saxion. Doel is ook daar al de eerste vruchten van de samenwerking te tonen. “We zijn inderdaad in gesprek om ook daar al de plannen die in Brazilië zijn gemaakt voor in te zetten.”

Concreet moet dat gaan leiden tot in ieder geval één gezamenlijke onderzoeksgroep met één van de Braziliaanse partners. “De nanotechnologie is daarvoor een logische keuze. Doel is natuurlijk dat er in de toekomst een structurele uitwisseling van studenten, docenten en lectoren gaat plaatsvinden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK