Geen twijfel aan verkorte opleiding

Nieuws | de redactie
3 december 2012 | Verkorte HO-opleidingen moet de inspectie niet gelijkelijk meten en toetsen als voltijdse. De particuliere hogescholen stellen, dat de wetgeving zich op jongeren richt en niet op het volwassenen als werknemers, herintredende vrouwen en ZZP-ers. Twijfel aan verkort aanbod achten zij onterecht.

De koepel van het particulier HO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), trekt zijn eigen conclusies uit het kritische inspectieonderzoek. In de onderzochte 13 opleidingen worden wettelijke voorschriften niet altijd  nageleefd, zo geeft men wel toe. “Zo bleek onder meer dat informatieverstrekking aan studenten verbetering behoeft en dat de studiebelasting van de studenten – blijkens de conclusie van de inspectie – onvoldoende kon worden aangetoond.”

Geen twijfel

Maar is er aanleiding tot ernstige kritiek of ingrepen? Dat vindt men niet. De NRTO is het met de inspectie eens dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de waarde van de diploma’s en het gerealiseerde eindniveau. “Dit is ook niet het geval, alle opleidingen in het onderzoek zijn geaccrediteerd door de NVAO.”

Ook meent de Raad, dat de analyse weinig voorstelt en in elk geval geen basis voor generieke conclusies mag zijn. “Het gaat uitsluitend om opleidingen waar een aanzienlijk risico werd vermoed” en dat betreft uiteindelijk “minder dan 0,5% van de opleidingen. Met andere woorden: er kunnen geen generieke uitspraken worden gedaan op basis van dit onderzoek.”

Bevestigd in standpunt

De NRTO ziet zich zelfs bevestigd in het standpunt, dat “de wetgeving voor de berekening van studielast niet duidelijk is. Aanvullende wetgeving met betrekking tot de (verplichte) studielast in het beroepsonderwijs aan volwassenen is nodig. Het gaat dan in eerste instantie om opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. Net als VNO-NCW is de NRTO van mening dat de huidige wetgeving zich richt op jongeren en niet is toegesneden op het volwassenenonderwijs aan werknemers, herintredende vrouwen en ZZP-ers.”

Er zijn andere eisen en omstandigheden die het HO-aanbod aan werkenden anders moet doen ontwikkelen, zo stel men. “Van een griffiemedewerker van een rechtbank met 10 jaar werkervaring die een opleiding HBO-rechten gaat volgen, mag verwacht worden dat hij in minder studie-uren zijn diploma kan halen dan een 17-jarige havist.”

“Veel deeltijdstudenten stellen andere eisen aan het onderwijs dat wordt aangeboden. Wij willen dat verkorte of intensieve trajecten mogelijk zijn en blijven voor volwassenen, maar deze mogen er nooit toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit en niveau. Dat blijkt ook niet uit dit onderzoek.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK