Greep student op begroting? Liever niet

Nieuws | de redactie
3 december 2012 | Meer greep van de studenten op de begroting van de universiteit? Die wens van D66 alarmeert de VSNU. “De adviezen van medezeggenschapraden worden al heel erg serieus genomen.”

De universiteitenkoepel noemt zichzelf “net als VVD, uitgesproken kritisch” en noemen de gedachte van de sociaalliberalen “een oplossing voor een probleem dat de universiteiten landelijk niet herkennen.” Een wet doorvoeren omdat bij in enkele situaties iets mis is gegaan, acht de VSNU geen verstandig beleid.

Alle belang bij

Zij wijst er op, dat “de CvB’s van de universiteiten gaan op een heel zorgvuldige wijze omgaan met de begrotingsbehandelingen in de universiteiten. De adviezen van de ondernemingsraden, studentenraden en universiteitsraden worden door de colleges van bestuur wel degelijk erg serieus genomen. Zij hebben daar ook alle belang bij.”

Een beetje behendige WO-bestuurder weet wel beter dan voortdurend de confrontatie te zoeken in een gezelschap van zeer hoogopgeleide, intrinsiek eigenwijs-slimme medebestuurders en –betrokkenen bij de wetenschap. Voor de studenten is het meewerken in de universiteitsraden en dergelijke gremia trouwens een perfecte praktijkcursus ‘polderen’, waar velen ook later nog veel profijt van hebben in hun loopbaan.

De VSNU zegt dat zelf zo: “Een bestuurder die de adviezen (structureel) naast zich neerlegt, maakt het zichzelf voor toekomstige besluitvorming heel moeilijk. Als instellingsbestuurder moet je heel goed weten wanneer en waarom je de adviezen over de begroting wilt negeren. Als dat al gebeurt, dan zeker niet lichtvaardig!”

Verlammend effect vroeger

CDA-senator en UT-voorzitter Anne Flierman ziet het zo: “Er is bij één onderwijsinstelling, Amarantis, een probleem geconstateerd. Het is echter niet zo dat dat probleem ook bij andere onderwijsinstellingen bekend is of dat de medezeggeschap dit probleem had kunnen voorkomen.”

Flierman vindt de reactie van D66 in het blad van zijn UTwente “erg kort door de bocht. Bovendien staat dit volkomen haaks op de governance structuur, zoals wij die op de UT kennen met de Raad van Toezicht. Zij keuren onze begroting goed.” In het verleden – voor de tijd van minister Ritzen (PvdA) dus – had de medezeggenschap nog instemmingsrecht over de begroting en dat leidde volgens Flierman vaak tot ellenlange discussies met “een verlammend effect.”

Tegen D66 beroepen de universitaire bestuurders zich op de auteurs van het regeerakkoord van VVD en PvdA. Is wetgeving voor de hele onderwijssector het juiste antwoord is op wanprestaties van individuele instellingen? “Dit kabinet staat juist voor deregulering, dat staat haaks op dit voorstel,” aldus de VSNU.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK