Handelsgeest is kennisfactor

Nieuws | de redactie
4 december 2012 | Nederland is van oudsher een handelsland, maar in onderwijs en onderzoek doen we daar verrassend weinig mee of aan. VU-hoogleraar Algemene Economie Frank den Butter doet bij zijn afscheid een oproep dat flink te veranderen terwille van de toekomstige welvaart.

Betere handelskennis en ‘kennis van zaken’ versterken de concurrentiekracht van ons land in dit tijdperk van globalisering en informatisering, bepleit Den Butter in zijn oratie ten afscheid bij de VU. Internationale specialisatie neemt toe, productieketens worden verder opgesplitst en productie vindt plaatst waar dat het goedkoopst is.

50% BBP

Het verbinden van schakels in de productieketens en daarmee de organisatie van de productie wordt steeds belangrijker. Handel is tegenwoordig niet langer het ruilen van producten maar een handel in taken en diensten. Nu al verdienen we daar zo’n 50% van ons inkomen mee.

Het gaat hierbij om handelskennis in de meest brede zin van het woord, zegt Den Butter. Dus niet alleen om gewiekst handelaarschap of goed dozen weten te schuiven. In de wereld van vandaag levert het vooral winst op wanneer men de productieketen goed weet te regisseren. Daar is ook veel geavanceerde organisatorische, logistieke en technische kennis voor nodig.

Weinig aandacht voor kennis

Tot nu toe hebben Nederlandse economen weinig aandacht voor dit soort kennis. Terwijl juist de internationale wetenschappelijke literatuur op dit gebied een sterke bloei kent. Den Butter pleit om onderzoek op dit gebied een Nederlands gezicht te geven en daarbij de aanwezige praktische kennis optimaal te benutten.

Het zal Nederland tot een internationaal kenniscentrum maken waar theorie en praktijk bij elkaar komt en waar studenten uit alle windstreken kunnen profiteren van deze typisch Hollandse competentie. Aan de andere kant profiteert ook ons land wanneer deze studenten de weg in ons land leren kennen en daardoor gemakkelijk handelsrelaties opbouwen.

Daarmee verbindt zijn betoog zich aan het recente advies van SER om veel meer te doen om het internationaal talent in ons HBO en WO blijvend aan ons land te verbinden. Ook de recent doorbraak bij de relaties met het Braziliaanse hoger onderwijs en hun Science without Borders programma past in dit discours van de VU-econoom.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK