Kort HBO moet snel beter

Nieuws | de redactie
3 december 2012 | "De opleidingen weten wat er moet gebeuren, ook als het gaat om het onderwerp 'studiepunten'.” De NVAO reageert streng op de perikelen bij 'verkorte opleidingen'. Eén opleiding lijkt tegen de wet in te bestaan. Het scherpere toetsen blijkt in elk geval te werken.

Centraal moet staan, dat iedere student een programma krijgt aangeboden, dat hem of haar in staat stelt de eindkwalificaties te halen. En dat doet men niet zonder reden, zo herinnert de accreditatieorganisatie. “Omdat de NVAO de nu door de inspectie gesignaleerde problemen regelmatig tegenkwam, heeft zij deze al in 2009 bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangemeld. Dit heeft geleid tot aangescherpte regels  die de sector moet toepassen bij het bepalen van de studielast/het aantal studiepunten in (ver)korte opleidingen.”

Borgen moet gedegen

Werkt dat inmiddels? Nou, niet helemaal stelt de NVAO. “Nog niet iedereen doet dit op de juiste manier, zo blijkt nu uit het rapport van de inspectie.” 

Voor de NVAO zijn kortere programma’s en vrijstellingen aanvaardbaar, maar wel onder stringente voorwaarden: “opleidingen dienen te zijn gebaseerd op een gedegen en overtuigende onderwijsvisie, ingebed in goede kwaliteitszorg en -borg, goed onderbouwd en verantwoord en mogen het aan de studenten beloofde bachelorniveau ten minste niet te ondermijnen.”

Daarom noemt zij het inspectierapport allereerst “een duidelijke oproep aan de sector om daar waar dat nog moet gebeuren, de zaken op orde te brengen in lijn met de aanscherping in 2009.”

Herstelfase werkt

Calimero gedrag vanuit de betrokken opleidingen bevalt de keurmeesters van de HO-kwaliteit in elk geval niet. Nauwelijks verholen waarschuwend zegt de NVAO: “De sector is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor goed onderwijs en neemt die verantwoordelijkheid doorgaans serieus. De opleidingen weten wat er moet gebeuren, ook als het gaat om het onderwerp ‘studiepunten’.”

In het scherpere accreditatiesysteem is een herstelperiode ingevoerd. Die geeft de mogelijkheid “om eventuele onvolkomenheden bij een opleiding expliciet aan de kaak te stellen.” Tegelijk kan die gestrengheid nu instellingen de gelegenheid te bieden die binnen afzienbare termijn te herstellen zonder dat de opleiding meteen moet stoppen. “Dit werkt. De NVAO ziet een toename in het aantal negatieve besluiten en toegekende herstelperiodes (van 18 in 2009 naar 42 in 2011 en dit jaar nog meer).”

1 opleiding lijkt illegaal te werk te gaan

Vijf van de 13 door de inspectie nu onderzochte opleidingen heeft de NVAO recent beoordeeld, zo stelt zij vast.

“Van deze vijf:

  • zijn 2 opleidingen negatief beoordeeld en hebben de gelegenheid gekregen tot een herstelperiode;
  • is 1 opleiding (deeltijd) niet door de NVAO geaccrediteerd. Of de instelling met de huidige wijze van aanbieden van deze opleiding de wet overtreedt, is ter beoordeling aan de inspectie;
  • zijn 2 opleidingen wel door de NVAO goedgekeurd. Bij deze opleidingen heeft de NVAO in de totaalbeoordeling vastgesteld dat de diploma’s van voldoende niveau zijn.”

De overige acht opleidingen worden binnenkort in het kader van het normale traject door de NVAO beoordeeld. ‘Goed verkort?’ zal men daarin meenemen. “Destijds ging het hier bij het merendeel van de opleidingen om nieuwe opleidingen waarvan de NVAO nu kan beoordelen of ze ook werken conform de destijds gepresenteerde plannen.” Ze kunnen hun borst wel natmaken, aldus de onmiskenbare ondertoon.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK