Leren van LevenLangLeren

Nieuws | de redactie
7 december 2012 | Kenniseconomie, levenlangleren, investeren in mensen en hun vernuft. Velen praten er over, ook op Europees niveau. Maar wat doen we in de verschillende landen nu eigenlijk echt? En kunnen we daarbij leren van elkaar? De UM, UvT en ecbo brengen dit bij elkaar.

De deelname aan een leven lang leren in Nederland blijft achter bij de beleidsdoelstellingen. De EU-doelstelling is al wel behaald, maar we blijven achter bij de eigen ambities. Sterker nog: de ontwikkeling van het deelnamecijfer aan een leven lang leren lijkt te stagneren.

Verschillende publicaties hebben verschillende verklaringen voor deze ontwikkeling opgeleverd, die echter geen van alle afdoende lijken. De onderzoekers van ecbo veronderstellen dat een passende verklaring gezocht moet worden in het ontbreken van reguleringsmaatregelen. In ‘Stimuleren van leven lang leren’ zoomen de auteurs in op ontwikkelingen die zich elders in Europa voltrekken op dit terrein.

Diverse tradities

Zij kijken in het bijzonder naar drie van deze maatregelen – de financiering, de wettelijke regeling en toegankelijkheid van leven lang leren – en richten zich daarbij op de ervaringen in vier landen met een relatief hoge deelname in postinitiële scholing. Tegelijkertijd kennen zij elk van hen diverse tradities op dit terrein. Het betreft Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Of Nederland van deze ervaringen veel kan leren, is niet altijd eenvoudig te beantwoorden, zo blijkt uit de analyse. De onderzoekers pleiten wel voor een actieve rol van de overheid bij het verdere initiëren van een leven lang leren. Daarbij zou sprake moeten zijn van een integrale benadering en experimenten op lokaal niveau, waarvan de goede voorbeelden verder verspreid kunnen worden.

U leest de publicatie hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK