Onrust in VU

Nieuws | de redactie
14 december 2012 | De bestuurlijke narigheid bij het VUmc begint door te werken binnen het geheel van de Vrije Universiteit. Binnen de vereniging die deze instelling draagt is de onrust zeer groot aan het worden en wordt de positie van het bestuur ter discussie gesteld.

?Drie leden van de RvT van de VU-VUmc, onder hen oud-HBO-raad-voorzitter Frans Leijnse, zijn gedwongen plaats te maken voor nieuwe mensen om deze opvolgers “ongehinderd door het verleden de problemen aan te laten pakken.” Naast Leijnse treden ook emeritus hoogleraar psychiatrie Willem van Tilburg en Alexandra Schaapveld terug als toezichthouders. Binnen de ledenraad van de universiteit kan dit feit op zich de groeiende onrust niet de kop in drukken, zo verneemt ScienceGuide.

Zorg om toekomstperspectief

?Daar spreekt men onderling met grote zorg over de positie van het College van Bestuur van de universiteit. De perikelen van het academisch ziekenhuis staan in die waarneming namelijk niet op zichzelf. De rapportage daarover spreekt namelijk van duidelijk dieper liggende problemen in bestuurlijk opzicht.  “De RvT komt als collectief niet regelmatig in contact met de werkorganisatie. Er bestaat geen regulier overleg met bijvoorbeeld de divisievoorzitters of afdelingshoofden.”

Het rapport concludeert dat “vanaf 2007 tot mei 2012 niet kan worden gesproken van een adequate wijze van toezicht op het VUmc. De kwaliteit van het toezicht komt vanaf ca. 2007 geleidelijk onder druk te staan.” Binnen de ledenraad acht men dit zeker herkenbaar en kijkt daarbij ook naar de rol die het bestuurscollege in dat verband speelt.

Zorgelijk wordt in dat verband bijvoorbeeld ook gevonden, dat de beoordeling van de VU-voorstellen voor de prestatieafspraken ten aanzien van profilering en zwaartepuntvorming door de Review Commissie Hoger Onderwijs van Van Vught erg kritisch was. In combinatie met het blijkbaar ontoereikende toezicht, waarvan de kwaliteit de voorbije jaren onder druk is komen te staan, achten leden uit dat verenigingsorgaan de situatie reden om ook de positie van het CvB ter discussie te gaan stellen. Men acht de vraag naar het toekomstperspectief van de VU in het licht van de nieuwe rapportage over het academisch ziekenhuis, het toezicht in de voorbije jaren, het opstappen van de drie toezichthouders en de uitkomst van de beoordeling van de prestatieafspraken dringend geworden. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK