PvdA ziet geen leenangst

Nieuws | de redactie
5 december 2012 | De PvdA houdt stug vol met de invoering van een leenstelsel. Zorg om de toegankelijkheid van met name het HBO en bètastudies noemt zij "spookverhalen."

HO-woordvoerder Mohandis verwerpt de zorgen die in brede kring geuit zijn over de mogelijke effecten van de invoering van een ‘sociaal leenstelsel.’ Hij verdedigt voluit de lijn uit regeerakkoord die uitgaat van een invoering per 2014. Over de denkbare consequenties wil hij bovendien nu het debat nog niet voeren. Die zijn pas over een jaar inzichtelijk, als er een uitwerking van het kabinet ligt.

Geen risicomijding

De cijfers van onder meer de HBO-raad en anderen – ook in de Kamer – over een gevreesde daling van de instroom in het hoger onderwijs en vooral in het HBO deed Mohandis in het Kamerdebat over de OCW-begroting af als “spookverhalen.” Volgens hem is er helemaal geen reden tot bezorgdheid of risicomijding. Jongeren uit gezinnen met lage inkomens hoeven niet te vrezen voor het wegvallen van hun basisbeurs, want als zij na hun HO-studie een goed inkomen gaan ontvangen kunnen zij de lening rustig terugbetalen.

Tegen deze achtergrond zei de PvdA-woordvoerder dat hij geen leenangst zag optreden. De impact van aanzienlijke studieschulden voor elke student op andere economische situaties maakte evenmin veel onrust bij hem los. Bijvoorbeeld bij het aangaan van hypotheken zou een studieschuld prohibitief gaan werken, werd hem voorgehouden. “Er zijn banken die ernaar vragen en er zijn ook banken die dat niet doen,” reageerde hij.

Hypotheken blijven lastig

Ook dit is een onderdeel dat minister Bussemaker eerst maar moet uitwerken. De effecten daarvan moet zij eerst nog in kaart bregen. “Komend jaar zullen we ook spreken over de vraag hoe je met een dergelijke schuld [ten aanzien van hypotheken] omgaat. Het leenstelsel is gewoon toegankelijk voor alle soorten studenten. Hoe we het invoeren, gaan we komend jaar bepalen,” verzekerde Mohandis de kritische oppositiecollega’s.

Het is opvallend, dat dit punt ten aanzien van de woningmarkt voor de PvdA ingewikkeld blijft en men concretisering van oplossingen opnieuw voor zich uit schuift. Begin dit jaar werd toenmalig PvdA-woordvoerder Jadnanansing hierover tijdens het Haags Hoger Onderwijs Debat van de HSV op hetzelfde punt kritisch ondervraagd. Zij moest toen erkennen, dat de effecten van een leenstelslel op de hypotheekmarkt voor jongeren haar onhelder waren en dat haar partij dit diepgaand zou uitzoeken. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK