Topsector natuurbescherming

Nieuws | de redactie
4 december 2012 | De Prins Bernhard Leerstoel richt zich nu 25 jaar op duurzaamheidsvragen en is daarmee relevanter dan ooit. Zowel voor het UU-profiel als voor de internationale natuurbescherming. Han Wösten (hoofd biologie departement) is dan ook zeer verheugd dat de leerstoel ook na 2014 aan zijn universiteit verbonden blijft.

Deze unieke leerstoel geldt als een van de duidelijkste voorbeelden van het door de UU gekozen zwaartepunt ‘duurzaamheid’, en kan dienen als inhoudelijke pendant van de meer technische hoek binnen datzelfde zwaartepunt, ook in het kader van de alliantie van de UU met de TU/e en het UMCU. Op internationaal niveau is naast het onderzoek vooral de ‘capacity building’ die vanuit deze aanpak met de leerstoel is ontwikkeld van grote waarde.

Pieter Zuidema van de WUR en het leerstoelbestuur noemt dit in de context waarbinnen juist nu de universiteiten opereren van extra belang ”omdat de nadruk tegenwoordig steeds meer op Nederlandse studenten en onderzoek ligt”. Het opleiden van studenten uit onder andere Vietnam, Zimbabwe en Bolivia heeft gezorgd voor een netwerk van hier internationaal gericht opgeleide onderzoekers en docenten op alle continenten.

 

Alumni onderhandelen in Doha

Het onderzoek van de leerstoel draait niet puur op ‘meer te weten komen’ maar gaat in de richting van maatschappelijke valorisatie. Doel daarvan is vooral beleidsmakers wereldwijd betere informatie te leveren om beter afgewogen natuurbeleid te voeren. Zo zijn in de afgelopen 25 jaar ruim honderd studenten uit ontwikkelingslanden opgeleid. Op dit moment zijn meerdere alumni uit hun kring als onderhandelaars in Doha om de wereldwijde ‘Kyoto’-klimaatbesprekingen te voeren, onder andere voor Vietnam.

In de afgelopen 25 jaar is niet alleen een sterk netwerk ontwikkeld met andere universiteiten en organisaties in het buitenland maar ook in Nederland. Johan van den Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds,  spreekt van de unieke positie die Nederland heeft op het gebied van natuurbescherming. “Het is bijzonder dat een klein land als Nederland met een lage biodiversiteit zo’n enorme bijdrage levert aan natuurbescherming. Qua bijdrage op internationaal niveau scoort er zelfs maar één land beter.” In dat opzicht doet dit terrein wat bij andere kennis en innovatie gebieden door de topsectoren van EZ wordt opgepord.

Jeffrey Sayer, oud leerstoelhouder, verklaart dit succes door het “zij aan zij werken van onderzoekers en beleidsmakers in de leerstoelgroep”. Dat lijkt dan inderdaad wel wat op de aanpak die EZ en de topteams met hun boegbeelden voor de geest staat voor die topsectoren. Ook roemt hij dat “de internationale onderhandelaars in chique hotels en mooie pakken samenwerken met mensen die in vieze kleren in het veld zwaar onderzoek doen”. Deze interdisciplinariteit en breedte zou daarom ook in de toekomst het uitgangspunt moeten blijven van dit werk en van de aanpak door de Nederlandse natuurbescherming.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK