Topsectoren in ethisch perspectief

Nieuws | de redactie
18 december 2012 | Succesvol technologisch innoveren vereist vaak vroegtijdig inzicht in ethische en maatschappelijke gevolgen. NWO financiert tien onderzoeken om al aan de ontwerptafel de ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten in beeld te brengen. Allerlei EZ-topsectoren doen mee.

De onderzoeken hebben onder meer betrekking op het maatschappelijk draagvlak voor de plaatsing van windturbines en het vertrouwen van patiënten als cruciale factor voor het introduceren van zorg op afstand (‘telecare’).

Alle topsectoren zijn uitgenodigd om aan dit programma deel te nemen. In deze ronde participeren de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Agri&Food en Tuinbouw. De projecten worden gefinancierd door NWO en ook private en publieke partijen dragen bij. Hiervoor is €1,8 miljoen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het topsectorenbeleid.

Proactief en interdisciplinair

De onderzoeken krijgen financiering binnen het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en hebben een looptijd van één of twee jaar. De projecten richten zich op proactief onderzoek naar ethische en maatschappelijke vraagstukken die verbonden zijn met de ontwikkeling van technologische innovaties

Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren biedt het bedrijfsleven kansen om innovaties succesvol te implementeren en kosten te besparen. Bovendien creëert de werkwijze binnen dit programma mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten door sociaal geïnspireerde innovaties. Het gaat om interdisciplinair onderzoek waarbinnen bèta-, alfa- en gammaonderzoekers samenwerken aan maatschappelijk relevante projecten die rechtstreeks toepasbaar zijn. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK