Verkort, maar wel klein

Nieuws | de redactie
4 december 2012 | Drie bekostigde hogescholen bieden niet goed verantwoorde verkorte deeltijdstudies aan. Welke drie zijn dit en waarom gaat het hier om toch wel wat minder dan op het eerste oog het geval lijkt te zijn?

De inspectierapportage ‘Goed verkort?’ geeft aan dat bij 13 opleidingen zeer ernstige vraagtekens gezet moeten worden bij de opzet en aanpak van hun verkorte studies. 10 daarvan zitten bij particuliere hogescholen. Hun koepel NRTO ziet daarin overigens weinig reden tot onrust  of rumoer. “Dit is ook niet het geval, alle opleidingen in het onderzoek zijn geaccrediteerd door de NVAO.”

Drie kleine instellingen

Daar denkt diezelfde NVAO wel wat anders over:  “Omdat de NVAO de nu door de inspectie gesignaleerde problemen regelmatig tegenkwam, heeft zij deze al in 2009 bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangemeld. Dit heeft geleid tot aangescherpte regels  die de sector moet toepassen bij het bepalen van de studielast/het aantal studiepunten in (ver)korte opleidingen.”

Er zijn drie opleidingen bij drie bekostigde hogescholen waar dezelfde ernstige vraagtekens bij gesteld moeten worden, aldus de inspectie. ScienceGuide verneemt dat dit verkorte opleidingen betreft bij de NHTV, de HAS Den Bosch en de Hogeschool Zeeland.

Dat is opmerkelijk, omdat het bij alle drie gaat om kleinere hogescholen in het zuidwesten van het land  die een uitstekende reputatie genieten wat betreft de kwaliteit van hun aanbod. Het is dus geen kwestie van onoverzichtelijke, grote molochs waar men in de media en de politiek zo graag de  staf over breekt.

Beperkte omvang

Er is nog een opvallend element. Elk van de drie gegispte opleidingen blijkt nauwelijks studenten te bevatten. Het gaat namelijk om specifiek aanbod voor werkenden, die een maatwerk aanpak kunnen krijgen bij vrijstellingen en organisatie van de studielast.

De betrokken opleidingen zijn daarom zeer beperkt van omvang en kennen nauwelijks of geen instroom van studenten. Dit verklaart mede waarom de inspectie in haar rapportage vooral aanzet tot het in alle andere domeinen laten checken door met name de particuliere hogescholen hoe het beleid ten aanzien van studielast en vrijstellingen is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK