Zorginnovatie moet gezond houden

Nieuws | de redactie
11 december 2012 | Praktijkonderzoek naar gezond ouder worden moet vooral dichtbij de uitvoering van de zorg gebeuren. Met €4 miljoen van OCW gaan de Noordelijke hogescholen samen met zorginstellingen een netwerk opzetten in de zorg met innovatie-werkplaatsen rond hun nieuwe Center of Expertise.

“In Europa staat het misschien nog wel sterker op de agenda dan in Nederland. Brussel heeft ook aangegeven er in te gaan investeren via de nieuwe onderzoeksprogramma’s van Horizon 2020,” stelde programmaleider Jost Degenaar van de Hanzehogeschool eerder al op ScienceGuide. Met de toekenning van het Center of Expertise Healthy Ageing geeft ook OCW aan dat dit punt sterk op de agenda staat.

Open innovatie de toekomst

Met het geld zal penvoerder Hanzehogeschool op korte termijn samen met partners UMCG, NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein, Stenden en de noordelijke ROC’s starten met het Center of Expertise. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen (ziekenhuizen, Timpaan Groep, Tinten Welzijnsgroep, ZuidOostZorg Friesland, GGD/GGZ) en bedrijven (Ordina, VitalinQ).

Het project van in totaal €16 miljoen gaat tussen nu en 2017 een netwerk opzetten van ruim dertig zogenaamde zorginnovatiewerkplaatsen in Noord-Nederland. Volgens Degenaar is er bewust gekozen voor deze opzet. “Toekomst is aan open innovatie. We willen dan ook investeren in kleine kenniscentra in het veld op verschillende plekken in Noord-Nederland.”

Die nieuwe werkplaatsen vormen de proeftuinen waar onderzoekers, docenten, studenten bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen samen op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt. “Die kwestie vraagt om praktijkgericht onderzoek en daar zijn we bij de Hanzehogeschool dan ook al geruime tijd mee bezig,” zo stelde Hanzevoorzitter Henk Pijlman onlangs al op een conferentie rond Healthy Ageing in Groningen.

Start begin volgend jaar

De eerste vijf zorginnovatiewerkplaatsen beginnen al in januari 2013. Deze werkplaatsen hebben als thema Leefstijl/Bewegen, E-health/Serious gaming, Voeding/Gezondheid, Zorg/Wonen en Kind en Wijk. Na het eerste jaar zijn ten minste tien werkplaatsen in Friesland, Groningen en Drenthe in bedrijf.

Op het gebied van Leefstijl/Bewegen start de Hanzehogeschool Groningen bijvoorbeeld met een innovatiewerkplaats Active Ageing. Doel is om via beweegprogramma’s mensen gezonder te houden. Hierbij zijn zowel burgers als professionals bij betrokken. Van Hall Larenstein neemt het voortouw in een innovatiewerkplaats over Voeding en Gezondheid. Hierin werken bedrijven en hogescholen samen aan nieuwe gezonde voeding.

Een ander voorbeeld van een innovatiewerkplaats is Zorg en Wonen, waarvan Stenden Hogeschool de trekker is. Met verschillende partijen worden projecten opgezet voor nieuwe woon-zorg combinaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK