Houdt Rutte rug recht?

Nieuws | de redactie
16 januari 2013 | Christian Keyser is de 3000e ontvanger van een ERC-startsubsidie. Bij de uitreiking in het Trippenhuis klonken zorgen over de Europese miljarden voor wetenschap in Horizon 2020. “Ik hoop dat Nederland de rug recht houdt in de onderhandelingen,” zei Robert-Jan Smits, R&D-topman in Brussel.

Met de uitreiking van de ERC-subsidie voor starters gaat Christian Keyser van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen de komende vijf jaar onderzoek doen naar hoe het proces van empathie verloopt in onze hersenen. Keyser roemde bij de ontvangst van zijn bijzondere Grant de steun die in Europa wordt geboden aan toponderzoekers. “De ERC is ook de ruggengraat voor een Europa van ideeën.”

Europa moet excelleren kunnen

De uitspraak van Keyser stond niet op zich. Tijdens de bijeenkomst bij de KNAW in het Trippenhuis bleek dat er voor de onderzoekgemeenschap in Nederland veel op het spel staat. Door druk op het gezamenlijke EU-budget van ‘zuinige landen’ in combinatie met allianties om de cohesiefondsen en het landbouwbudget overeind te houden, lijken wetenschap, kennis en innovatie en het Horizon 2020 programma nu in het gedrang te komen.

De Europese Commissie heeft voor de periode 2014-2020 een budget voor onderzoek en innovatie voorgesteld van €80 miljard, waarin €15 miljard is ingeruimd voor de European Research Council en de daar bij horende Grants. De in Amsterdam aanwezige OCW-staatssecretaris Sander Dekker gaf ook aan dat – hoewel Nederland de nationale bijdrage aan de EU wil verlagen – het kabinet zich wel sterk wil maken voor het in stand houden van het Horizon 2020 programma.

“Wij denken dat hier ruimte voor is bij de landbouw- en cohesiefondsen.” Juist omdat Europa, zo stelt Dekker, echt kan excelleren op het punt van onderzoek en innovatie, zal dit vanuit Nederlands oogpunt een belangrijke rol spelen in het vervolg van de budgetonderhandelingen in de komende maanden.

Nederland als kampioen

Robert-Jan Smits, de directeur-generaal van de Europese Commissie op het terrein van het R&D-beleid, sprak de hoop uit dat de Nederland in de onderhandelingen de poot stijf zou houden op dit punt. “De Nederlandse regering heeft de kans zich als kampioen van de wetenschap en innovatie op te stellen in de onderhandelingen,” stelde Smits. Hij wees daarbij op belang dat spreekt uit het relatief hoge succes dat Nederland steeds weer weet te boeken bij het aantrekken van Europese onderzoeksubsidies.

Daarnaast stelt de DG voor Onderzoek en Innovatie in Europa dat ook de wetenschappelijke gemeenschap zich nadrukkelijk moet uitspreken voor de instandhouding van het EU budget. De open brief van veertig Nobel laureaten en de daaruit volgende petitie werd door hem dan ook toegejuicht.Professor Keyser sloot zich aan bij die zienswijze. “This meeting is also a good occassion to adress the different stakeholders about the importance of this topic.”

Keyser kreeg in Amsterdam €1,8 miljoen toegewezen van de European Research Council die hem in staat stelt de komende vijf jaar met een multidisciplinair onderzoeksteam de diepte in te gaan bij de vragen naar onze hersenen reageren op de handelingen van anderen en hoe we daar vervolgens emoties aan koppelen.

Nauwkeurig luisteren naar de ‘oortjes’

U leest hier het vraaggesprek van ScienceGuide met Robert-Jan Smits over het kennisbeleid in Europa en hoe verschillende landen daar soms verschillend op in weten te spelen.

“Kanselier Merkel heeft een doordacht, systematisch kennisbeleid ruim baan gegeven. Zij kiest echt, kiest voor de lange termijn. De 3 procent norm van R&D-investeringen in Europa heeft zij zo goed als bereikt en er zijn zelfs indicaties dat ze zelfs voor 4 procent wil gaan. Dat tikt wel aan.

Als minister Schavan in de vergaderingen op Europees niveau met haar collega’s het woord neemt, dan merk je dat ook. Zij spreekt altijd heel rustig, bedachtzaam, en het is doodstil. Iedereen luistert nauwkeurig naar de tolken in hun ‘oortjes’, daar kun je zeker van zijn.

Men beseft dat in geen land deze lange termijn visie en investeringen zo centraal zijn gesteld in de nationale strategie als in Duitsland. Ook Nederland heeft dit niet gedaan. In de voorbije verkiezingscampagne kwam het besef van zo’n succesvolle strategie ook niet als issue naar voren.”«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK