Interne schuif binnen OCW

Nieuws | de redactie
18 januari 2013 | Binnen OCW is een belangrijke ambtelijke verschuiving aan de orde. De topman voor het financieel beleid gaat op een nieuwe stoel zitten: die van de chef van het MBO-beleid. Deze interne benoeming is van grote betekenis en wijst op belangrijke veranderingen die in aantocht zijn

Hans Leenders verhuist van de leiding van de directie FEZ, de club die over het geld gaat kortom, naar de directiezetel bij het BVE-beleid. Dit zorgt ervoor, dat nu in korte tijd twee mensen in de OCW-top zijn gezet die nadrukkelijk de opdracht hebben de MBO-sector en de ROC’s als organisaties op de schop te nemen. De nieuwe DG voor onder meer het HO en MBO-beleid, Hans Schutte, kwam zelf al direct uit dat veld. Hij was de chef geweest van ROC’s in Nijmegen en in Twente.

Ingrijpende herziening

Leenders mag nu de afspraken uit het Regeerakkoord ten aanzien van deze sector concreet gaan uitwerken. Zijn FEZ-achtergrond komt hem daarbij zeer van pas. Immers, het kabinet wil in de wereld van de ROC’s instrumenten gaan introduceren als prestatiebekostiging en ook het soort prestatieafspraken, waar HBO en WO via de Reviewcomissie ‘Van Vught’ al eerder mee is gaan werken.

Ook kan de BVE-sector een flinke financiële druk gaan voelen. Het kabinet wil namelijk besparingen vinden door het aanbod aan opleidingen in het MBO e saneren. Dit zou langs twee kanten kunnen: door de neiging tot versplintering van opleidingen in kleine, soms al te modieuze eenheden financieel onaantrekkelijk te maken en door aanbod dat nauwelijks tot serieuze arbeidsmarktperspectieven leidt – denk aan de niet-selectieve pseudo-kunst-opleidingen – niet voor publieke bekostiging meer in aanmerking te doen komen.

Dit dwingt overigens tot een vorm van arbeidsmarkt-relevantie accreditatie van zulk aanbod. Een dergelijke aanpak voor het MBO schijnt dan ook al in potlood in het beleid geschetst te worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK