Leenstelsel in kabinet

Nieuws | de redactie
18 januari 2013 | Vandaag bespreekt de Ministerraad een beleidsnotitie over de opzet en invoering van een 'sociaal leenstelsel'. Daarmee kan de coalitie gaan verkennen of er een opzet haalbaar is, die in de Tweede Kamer zo veel steun weet te verwerven, dat de Senaat die funest dwars gaat liggen.

Cruciaal zal zijn welke vorm van  ‘sociale verpakking’ rond het leenstelsel uitvoerbaar en betaalbaar blijft. Immers, de tegemoetkoming aan jongeren uit gezinnen met geringe inkomens kan zo gul worden uitgewerkt, dat de hele operatie een vestzak-broekzak hervorming inhoudt. Dan wordt de SF een nieuwe editie van het zorgpremie-debacle: een hervorming die alleen nivellering oplevert, maar geen inhoudelijke of kwalitatieve verbetering.

De minister moet bovendien een invulling opleveren, die in het meerjarenperspectief grote, structurele opbrengsten gaat genereren. Een leenstelsel dat geen kostenbesparing oplevert, levert ook geen investeringen in de HO-kwaliteit op. Immers, PvdA en VVD -als ook D66 en GroenLinks- beweren dat deze ingreep ertoe zal leiden, dat er miljarden vrij komen voor het investeren in de kwaliteit van WO en HBO. Op die manier kan bovendien het prestatiegebonden deel van de bekostiging omhoog naar een serieus te nemen percentage, bijvoorbeeld 25% en meer.

Quadratuur van cirkel

De quadratuur van de politieke cirkel is dus: een stelsel dat jongeren voldoende beurs biedt om te verhinderen dat de toegankelijkheid van met name het HBO een klap krijgt in combinatie met een stelsel dat zo veel bezuiniging oplevert, dat er geld naar het HO doorgesluist kan worden en bijgedragen worden aan de reductie van de staatsschuld.

Het lastige voor Rutte/Asscher is, dat een ingreep die vooral geld rondpompt en weinig investeringen oplevert voor de Senaat erg onaantrekkelijk zal zijn, terwijl een ingreep die weinig tegemoet komt aan de ‘armere student’ in vooral het HBO als asociaal weinig draagvlak zal vinden in een tijd van crisis en broekriem aanhalen door allen. Het lot van dit beleid is in handen van Elco Brinkman en Thom de Graaf, zo veel is politiek in Den Haag wel duidelijk.

Voor de achtergronden en cijfers rond het sociaal leenstelsel vindt u hier een reeks relevante stukken

– de analyse door Sywert van Lienden van het “asociale karakter van een sociaal leenstelsel” en zijn aanval op Diederik Samson in dat verband.

-de scenario’s van het CPB en andere rekenmeesters over de impact van een leenstelsel op de economie en HO-deelname.

-de reactie vanuit de bèta- en techniekstudenten in ons over de impact van een leenstelsel op hun studiekosten.

– de politieke klemsituatie voor het kabinet die zich al eerder aftekende rond de SF-plannen, in zowel Tweede als Eerste Kamer.

– 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK