Nominaal is normaal onder de loep

Nieuws | de redactie
7 januari 2013 | In 2011 begon de EUR met het project ‘Nominaal is Normaal’: verplicht 60 ECTS, beperkt herkansen en compensatoir toetsen. Volgens scheidend rector Henk Schmidt “laten de cijfers zien dat het wel degelijk mogelijk is een ambitieuzer studieklimaat af te dwingen.” Is dat echt zo?

Op het Nationaal Hoger Onderwijs Congres lichtte Henk Schmidt, de rector magnificus van de Erasmus Universiteit, al een tipje van de sluier op van de resultaten van het project ‘Nominaal is Normaal’ (N=N) dat hij doorvoerde op de Faculteit Sociale Wetenschappen. In een eerste evaluatie van de opleidingen Bestuurskunde, Sociologie, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen lijkt hij gelijk te krijgen.

Rendement omhoog

Schmidt stelt namelijk dat “het wel degelijk mogelijk is een ambitieuzer studieklimaat af te dwingen.” Hiervoor heeft hij een aantal maatregelen doorgevoerd: Het terugbrengen van het aantal herkansingen tot twee per jaar, de verplichting tot het halen van 60 ECTS in het eerste jaar en het zoveel mogelijk serieel invullen van het curriculum in plaats van parallel. Bovendien is het mogelijk om onvoldoendes nu te compenseren met andere vakken.

Uit de eerste pilot blijkt dat inderdaad het percentage studenten dat in het eerste jaar 60 ECTS bij elkaar sprokkelt fors toeneemt. Bij sociologie ging het percentage zelfs naar 48% ten opzichte van slechts 16% in de periode 2008-2010.

Kritiek was er op de plannen om compensatoir te toetsen en zo een onvoldoende toe te staan. Uit de eerste cijfers blijkt dat het aantal studenten dat gebruik maakt van de compensatieregeling meevalt. Het compenseren van onvoldoendes vindt wel plaats, maar nog steeds kan een kleine 50% bogen op een eindlijst met enkel voldoendes.

Zelfstudietijd niet significant omhoog

Focuspunt van het ‘Nominaal is normaal’-project  is de invoering van activerend onderwijs. Voor hoger studiesucces moet volgens rector Schmidt “Juist de zelfstudietijd zorgvuldig worden gepland.” De cijfers hierin laten echter geen duidelijke verschillen zien ten opzichte van voorgaande jaren. De zelfstudietijd van studenten lijkt niet significant toegenomen.

Ook de mening van studenten zelf over het academisch onderwijs is onder invloed van N=N niet significant gewijzigd. Studenten zijn met cijfers tussen de 6,5 en 7,5 over het algemeen redelijk tevreden over het geboden onderwijs. De resultaten die de Erasmus Universiteit heeft geboekt zitten dus vooral in het verbeterde rendement bij de doorstroom van de studenten.

Het volledige rapport leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK