OCW: R&D investeringen blijven achter

Nieuws | de redactie
17 januari 2013 | OCW is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in wetenschap, techniek en innovatie. Het indicatorenrapport WTI2 laat wel zien dat er zorgen zijn om de achterblijvende investeringen in R&D en de diversiteit onder wetenschappers. Deze blijft nog altijd beperkt.

Uit het rapport, opgesteld door een consortium van Dialogic, NIFU (een Noors instituut) en het CWTS (Universiteit Leiden), blijkt dat de R&D-intensiteit in Nederland laag ligt. Dit wordt met name veroorzaakt door gebrek aan financiering uit het Nederlands bedrijfsleven.

“Hoewel de overall R&D-intensiteit van bedrijven in Nederland relatief laag is, is het opmerkelijk dat bij een internationale vergelijking Nederlandse bedrijven veel publieke R&D in Nederland financieren.” In internationaal perspectief blijft Nederland in de totaallijstjes nog altijd ver onder het gemiddelde BBP, ook de economische groei blijft als gevolg hiervan achter.

Human Capital

In de ontwikkeling van de beroepsbevolking doet Nederland het relatief goed. “In 2009 was 33% van de Nederlandse beroepsbevolking hoger opgeleid, tegen 24% in 1998. Daarmee ligt Nederland nog boven het OECD (30%) en EU-21 gemiddelde (27%). De gemiddelde groei in Nederland is ook relatief groot in vergelijking met een aantal andere Europese landen.”

Toch is dit geen reden tot een jubelstemming in het rapport. Juist bij de beroepsbevolking cruciaal voor de ontwikkeling van wetenschap en innovatie “vinden we Nederland terug aan de staart van het peloton.” Bovendien is ook het aandeel vrouwen ondanks een lichte stijging internationaal gezien nog altijd laag.

Internationale samenwerking.

De Nederlandse multinational ASML droeg onlangs met €1,38 stevig bij aan een grote internationale samenwerking op het gebied van chipmachines. Het WTI2-rapport wijst dit voorbeeld ter illustratie van de versterkte internationale samenwerking in wetenschap en innovatie. Ook universiteiten in Nederland tonen zich zeer actief op dit gebied.

“In Nederland was gemiddeld over de periode 2007-2010 ruim 51% van de wetenschappelijke publicaties een internationale co-publicatie.” Op het punt van publiek-private publicaties scoort Nederland in de internationale middenmoot. “Als het gaat om aandeel technologische innovatieve bedrijven dat samenwerkt met Hoger Onderwijsinstellingen dan scoren landen als Finland en Duitsland duidelijk hoger. Voor de samenwerking met onderzoeksinstellingen scoren (opnieuw) Finland, Noorwegen en Spanje veel hoger dan Nederland.”

Goede resultaten voor lage investeringen

De cijfers op het gebied van de wetenschappelijke en innovatieve output brengen het onderzoek tot de conclusie dat Nederland op basis van een beperkte hoeveel investeringen, het in de internationale ranglijsten nog altijd zeer behoorlijk doet.

“Vooralsnog lijkt het erop dat het Nederlandse WTI-systeem op basis van relatief bescheiden investeringen nog zeer behoorlijk presteert. Er zijn met name in het innovatiedomein echter wel een aantal indicatoren waar Nederland duidelijk achterblijft ten opzichte van de referentielanden.”

Het volledige onderzoek leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK