Wereldwijd lerarenbeleid

Nieuws | de redactie
31 januari 2013 | Toppers uit China, Australië, Canada, USA en van de OECD komen op de ‘Obama Summit’ in Amsterdam het lerarenbeleid uitwisselen en impulsen geven. De normen van kwaliteit en het effect van meting en evaluaties wereldwijd komen op tafel, onder meer bij de bekende OECD-denker Andreas Schleicher.

Het programma van de International Summit on Teaching Profession in Amsterdam begint steeds duidelijker te worden. De thema’s en de nu bekende bijdragen laten zien, dat de toonaangevende mensen en opinionleaders op het gebied van onderwijsontwikkeling en beleid wereldwijd het initiatief van president Obama verder oppakken en uitdiepen.

Het vervolg op New York   

Het officiële programma begint met een welkombijeenkomst, die gepresenteerd wordt door de organiserende instanties. In dit geval zijn dat het Ministerie van Onderwijs met Jet Bussemaker, Fred van Leeuwen, de Secretaris Generaal van Education International, de wereldwijde federatie van docentenbonden en Barbara Laschinger, directeur Onderwijs van de OECD.  De Summit zal worden voorgezeten door Anthony MacKay, CEO van het Centre for Strategic Education in Australië. Hij is ook co-directeur van het Global Education Leaders Program en onderwijsadviseur van de OECD.

De start is vervolgens een inhoudelijke terugkoppeling naar de Summit uit 2012 in New York. Het hoofdthema van was toen: Welke vaardigheden moet een goede docent allemaal bezitten? Nu komt op tafel wat voor ontwikkelingen de verschillende landen doorgemaakt hebben sindsdien op dit gebied en hoe de vorige editie van de Summit heeft geresulteerd in vervolgactiviteiten, die door werken in de thema’s van deze ‘Amsterdamse Summit.’

#ISTP2013

Het hoofdthema van 2013 is ‘de kwaliteit van de docent’. Dit onderwerp is voor de verdere uitdieping en internationale kennisdeling onderverdeeld in drie vraagpunten: Wie bepaalt onderwijskwaliteit? Hoe kun je dat het beste meten? En dragen evaluaties bij aan de verbetering van het onderwijs?  Deze thema’s worden in de eerste middag van de bijeenkomst toegelicht door Jet Bussemaker, samen met Andreas Schleicher, speciaal adviseur voor onderwijs van de OECD, en een vertegenwoordiger van Education International.

Schleicher wordt ook wel ‘de onderwijzer van de wereld’ genoemd en doet baanbrekend werk met onder meer PISA. Belangwekkend was zijn onderzoek naar de lange termijn welvaartseffecten per land bij het intensiveren van een investeringsbeleid in onderwijs en docenten. Voor deze Summit roept Schleicher een ieder op via social media met de hashtag #ISTP2013 de discussie wereldwijd een plus te geven. Hij vindt dat ook ministers dit moeten doen!

Docent start elke discussie

Bij het eerste thema komen meteen fundamentele vragen aan de orde. Hoe wordt kwaliteit van het docentschap gedefinieerd door de politiek, het onderwijs en de samenleving? Welke normen worden daarbij gesteld en door wie?

De opbouw van de behandeling van deze drie deelthema’s ziet er als volgt uit. Aan het begin van elke sessie houdt een docent ‘uit het veld’ een introductie van tien minuten. Vervolgens worden er twee landen besproken die op het thema een vooraanstaand, ‘rolemodel’ beleid voeren. Dit leidt tot een discussie met de deelnemers en door een rapporteur worden tot slot de resultaten van de discussies bijeen gebracht en met de betrokkenen besproken.

Bij het eerste onderwerp is dit Linda Darling-Hammond. Zij is Professor of Education aan de Stanford University waar zij onder andere opgericht heeft de Stanford Center for Opportunity Policy in Education, de School Redesign Network en het Stanford Teacher Education Program. Zij is gespecialiseerd op het gebied van het onderzoek naar de kwaliteit van docenten.

Evaluatie waardevol voor docent? 

De volgende dag wordt het tweede thema behandeld: ’Hoe wordt de kwaliteit van de docent gemeten en welke systemen zijn daar succesvol bij?’ De rapporteur is Kai-ming Cheng van de University of Hong Kong. Hij heeft veel gepubliceerd op het gebied van onderwijsbeleidsvorming en staat aan de leiding van de onderzoeksgroep Sciences of Learning. Ook heeft hij in veel internationale adviesorganen gezeten, zoals bij Unesco en Unicef.

De laatste themasessie gaat over zelfevaluatie en hoe de vormen daarvan kunnen bijdragen aan verbeteringen in het onderwijs. Daarbij stelt men direct ook de vraag:  ‘wat hebben docenten zelf aan deze manier van evalueren?’ De rapporteur in dit geval is Ben Levin, een Canadese onderzoeker op het gebied van Education Leadership and Policy aan het Ontario Institute for Studies in Education aan de University of Toronto. In zijn onderzoek focust hij zich op het gebruik van wetenschappelijke resultaten in het vormgeven van het onderwijsbeleid. Ook doet hij  onderzoek hoe de gevolgen van ongelijkheid en armoede met onderwijsinspanningen zijn weg te nemen.

Nadenken over burgerschap en leraarschap

Na deze sessies zijn er workshops, onder andere van deze drie rapporteurs. Ben Levin spreekt daarin over System-wide Improvement in Education en Kai-Min Cheng gaat het hebben over Challenges to 21st Century Teachers.

Ook treedt Fernando Reimers, Professor van de Ford Foundation of International Education op Harvard op. Hij is hoofd van de International Education Policy Program en gespecialiseerd op het gebied van wereldwijd innovatief onderwijsbeleid. Dit richt zich er op studenten vaardigheden te laten ontwikkelen die toegepast zijn op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Hij zal een workshop geven over ‘Educating Cosmopolitan Citizens. Implications for Curriculum and Teacher Preparation’.

Vervolgens zijn er landenpresentaties, om de aanpak en ambities voor de komende jaren met elkaar te delen en daar tot nieuwe uitwisselingen te komen. Per land wordt daarom uiteengezet wat hun doelstellingen voor de komende periode zullen zijn. Nederland gaf op de Summit in New York vorig jaar bijvoorbeeld aan, dat de ontwikkeling van peer-reviews voor schoolleiders en docenten een belangrijk thema gaat worden en zou moeten gaan dienen als primair instrument van kwaliteitsborging.

Goed onderwijs en de crisis

Tot slot komen nog enkele ‘heavy hitters’ in het internationale discours aan het woord. De president van Education International, Susan Hapcood, zal spreken en de chef van de belangrijkste denktank van de hoog ontwikkelde landen, OECD-secretaris generaal José Ángel Gurría.

Zijn blik op de actuele betekenis van goed onderwijs is helder. “With the worldwide recession continuing to weigh on employment levels, education is an essential investment for responding to the changes in technology and demographics that are re-shaping labour markets. Good education increases employability. In countries hit early by the recession, people with lower levels of education had more difficulties finding and keeping a job.” Minister Jet Bussemaker mag als eerste vertegenwoordiger van het gastland de kernconclusies bij elkaar brengen en daarmee de Summit afsluiten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK