Bildung voor professionals

Nieuws | de redactie
14 februari 2013 | “Je moet niet alleen zuiver met theoretisch leren bezig zijn, maar studenten opleiden in de context van de samenleving waarin ze opgroeien.” Michèle Garnier, Dean aan de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool, stelt dat docenten in het HBO zich bewust moeten zijn van die taak.

“Bussemaker stelde onlangs dat we er met elkaar van uit moeten gaan dat de kwaliteit van het onderwijs in orde is in Nederland. Dat vond ik goed. Er zijn vastgestelde kwaliteitseisen waaraan het onderwijs moet voldoen, maar er is ook een ethische component waar docenten zich van bewust moeten zijn.”

Wat kunnen we met Bildung?

Michèle Garnier is als Dean van de Hanzehogeschool verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs op de afdeling Sociale Studies. Onlangs ging zij tijdens en extern congres in op hoe ‘Bildung’ gezien moet worden én ondersteunend kan zijn  in het HBO. “Bij de Hogeschool Utrecht heeft het onderwerp Bildung voor leraren al tot een publicatie geleid maar ook  in de Hanzehogeschool wordt de discussie hierover gevoerd. We moeten ons goed afvragen wat zo’n begrip betekent en wat wij er mee kunnen en moeten.”

Garnier haalt daarbij het onlangs verschenen rapport van de Telders-stichting aan. “Daarin word gesteld dat om ook huidige en toekomstige generaties in staat te stellen mee te kunnen doen op alle terreinen  van het leven het niet mogelijk is om langer te wachten met Bildung in het onderwijs. Binnen het onderwijs moet  bijvoorbeeld meer aandacht worden gegeven aan sociale en empathische factoren. Meer aandacht voor de menselijke factor. En dat is uiteraard bij uitstek waar onze opleidingen binnen Social Studies altijd al een accent (moeten) leggen.”

Klaarstomen van professionals

Belangrijk daarin is volgens Garnier het reflectieve vermogen van studenten in de zorgopleidingen. “We hebben daarvoor projectgroepen, er is bij alle vakken sprake van terugblikken en reflectie en ook in de begeleiding van studenten is er aandacht voor, ook als het gaat om sociale vaardigheden. Bovendien vormt het bevorderen van deze houding ook in de stages een belangrijk aspect.”

Juist omdat de zorg een werkveld is dat aan voortdurende maatschappelijke veranderingen onderhevig is, is het klaarstomen van professionals met oog voor de context van hun omgeving zo belangrijk. “De relatie met het werkveld is daarom ook voor ons essentieel. We hebben hogeschoolbreed convenant. Wij proberen met organisaties een co-makership af te spreken. Onze docenten gaan naar het werkveld, wij geven om en bijscholing aan professionals en bedrijven, en zo voeden we elkaar over en weer.”

Werkveld, docent en student samen

Het Center of Expertise rond Healthy Ageing dat de Hanzehogeschool onlangs toegewezen kreeg, zal ook in die samenwerking een rol krijgen. “In de innovatiewerkplaatsen zal veel samenwerking tussen werkveld, docenten en studenten plaatsvinden. Je ziet nu echter al dat, door verandering in wetgeving en financieringsstromen, bij gemeenten en in wijken organisaties verdwijnen en ook beroepen anders gedefinieerd worden. Het is onze taak de studenten mee te nemen in dat transitieproces.”

“In de bachelor betekent dat dat we op zoek gaan naar een aantal generieke competenties die een zorgprofessional moet hebben en een aantal specifieke. Mijn collega en Hanze-lector Lies Korevaar noemt dat de T-shaped professional. Je bent als professional in staat om interdisciplinair samen te werken, maar tegelijkertijd heb je ook de kolom van je eigen specialisme daaronder.”

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK