De Krom trekt Techniekpact

Nieuws | de redactie
7 februari 2013 | Hij was vicepresident Human Resources International Renewables te Londen voor Shell en werkte ook in Dubai en Pernis voor hen. Nu moet oud-VVD-bewindsman Paul de Krom kennissector en bedrijfsleven bijeen brengen in extra impulsen voor de techniek en enthousiast talent daarvoor.

Het Techniekpact uit het regeerakkoord moet deze partijen samen stimuleren een schep bovenop de succesvole eerdere initiatieven als die van het Platform Bèta Techniek te doen. De komende jaren een groot aantal technici met pensioen, dus de kansen voor jongeren in deze sector nemen alleen maar toe. Tot 2016 groeit het tekort aan mensen met een bètatechnische achtergrond naar 170 000 technici, verdeeld over alle opleidingsniveaus.

Het kabinet wil deze schaarste aanpakken, samen met sociale partners en het onderwijs. De Krom zal daarbij een voortrekkersol vervullen. Vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs was met enige regelmaat aangegeven, dat men bzorgd was dat zo’n pact tot allerlei dubbelop projecten en meer van hetzelfde zou leiden, terwijl men liever ‘dat wat werkt’ waar mogelijk forse extra’s zou geven.

Geen doublures, wel impulsen

In zijn betoog op het NHOC 2012 stelde de directeur-generaal voor innovatie en de topsectoren, Bertolt Leeftink, eveneens dat hij de nieuwe afspraak uit het regeerakkoord zinvol wilde uitvoeren. “Ik voel er weinig voor dat dit de zoveelste regeling voor projecten of subsidies zou gaan worden,” zei hij. Veeleer dacht hij aan een uitwerking van het pact waarin de initiatieven die hun gunstige effecten bewezen hadden nu de kans krijgen “op te schalen en een maximale impact te verkrijgen. Dat wat echt werkt zouden we met de partners in zo’n pact in bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid juist een extra boost moeten kunnen geven.”

Werkgeversvoorman Wientjes onderstreepte dit nog eens bij de AWT deze week .Hij bracht als les uit het succes van Duits, volhardend kennisbeleid naar voren, dat het Techniekpact niet een nieuw pakket bèta-tech stimuleringen moest gaan ‘verzinnen’. Doublures van het Platform Bèta Techniek leken hem bijvoorbeeld maar niets. 

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW pikte ook signalen op uit het Duitse beleid die hij voor het Techniekpact zeer zinnig vindt. Zo viel hem op, dat de Duitsers in de aandacht voor bèta en techniek de hele onderwijsketen en –loopbaan impulsen geven. Juist ook de promotiefase krijgt daar nadruk, mede om in projecten met bedrijven innovaties uit te diepen.

Dit thema wilde hij ook voor het Techniekpact nog eens grondiger bezien. De aantallen promovendi en bètastudenten zijn bij de oosterburen aanzienlijk forser gestegen en dat terwijl ook daar het tekort aan zulke talenten onverminderd groot is. Voor het Techniekpact biedt de AWT-studie daarom belangrijk materiaal en denkwerk, zo onderstreepten Dekker en Wientjes.

    


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK