Extra geld voor onderzoek

Nieuws | de redactie
12 februari 2013 | Het kabinet versnelt de €100 mln extra voor fundamenteel onderzoek via NWO. "Zeer noodzakelijk om de dalende trend van investeringen in onderzoek om te buigen," zegt Jos Engelen. "Dit betekent dat op termijn enkele duizenden jonge onderzoekers aan de slag kunnen."

Met een aantal maatregelen wil het kabinet er voor zorgen dat het structurele NWO-budget in de komende jaren grosso modo op peil wordt gehouden. De in het Regeerakkoord aangekondigde extra €100 mln per jaar voor onderzoek wordt verdeeld via het NWO-systeem van competitie voor het beste onderzoek. Dit biedt ruimte voor verdere versterking van samenwerking tussen excellente onderzoekers en ambitieuze ondernemers, zo meldt NWO. 

Jong talent aan de slag

Voorzitter Jos Engelen reageert veheugd op deze investeringen en het tempo waarin zij nu gedaan kunnen worden. “Het kabinet komt hiermee tegemoet aan onze wens om snel duidelijkheid te verschaffen over besteding via NWO van de in het Regeerakkoord opgenomen middelen, en om deze sneller beschikbaar te stellen.”

“Deze extra investeringen zijn zeer noodzakelijk om de dalende trend van investeringen in onderzoek om te buigen. Een extra budget van uiteindelijk €100 mln per jaar betekent dat op termijn enkele duizenden jonge onderzoekers aan de slag kunnen, vooral aan de universiteiten. Voor NWO betekenen de extra middelen dat we beter in staat worden gesteld om tegemoet te komen aan de aan ons gevraagde bijdrage aan het topsectorenbeleid en om te blijven investeren in een brede en excellente kennisbasis. “

De extra investering van het ministerie van OCW loopt op van €25 mln in 2014 via €75 mln in 2015 naar €100 mln jaarlijks vanaf 2018. Daarnaast stelt het ministerie van EZ eenmalig €50mln beschikbaar aan NWO voor samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers op het terrein van fundamenteel onderzoek in het kader van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK