Flierman voorzitter NVAO

Nieuws | de redactie
6 februari 2013 | UTwente voorzitter Anne Flierman wordt de nieuwe voorzitter van de NVAO. Mark Rutte zag in 2006 al veel in hem, zo liet hij ScienceGuide toen merken. Als het om de HO-kwaliteit gaat schrikt de bedachtzame Flierman niet terug scherp te spreken, zoals tegen de langstudeerboete.

Over het beleid van minister Plasterk was Flierman ook niet altijd mild, als dit de kwaliteit dreigde aan te tasten. Over een schuif met onderzoeksgelden zei hij tegen ScienceGuide bijvoorbeeld: “Belonen van excellentie is helemaal goed. Maar zoals het nu zou gaan wordt tegelijk de al bewezen kwaliteit en excellentie gestraft om het te financieren. Dat is wel een heel erg vreemde gang van zaken en dan zeg ik dat diplomatiek.”

Over de balk gegooid

Echt woest was de Twentse 3TU-voorman over de uitwerking van de langstudeerboete, die zijn eigen partij, het CDA, had bedacht. De opzet daarvan in het regeerakkoord dreigde juist de universiteiten met veel studenten die zware, lange studies doen te raken, zoals zijn UT. Ook daar zag hij weer een straf in voor wie zich veel wil inzetten. Bitter zei hij tegen ScienceGuide: “Al het geld voor de bèta-promotie is achteraf dus over de balk gegooid.”

Waar Flierman ook een broertje aan dood heeft is gelegenheidswetgeving en regelgeving die als een kanon op een mug dreigt te schieten. “Er is bij één onderwijsinstelling, Amarantis, een probleem geconstateerd. Het is echter niet zo dat dat probleem ook bij andere onderwijsinstellingen bekend is of dat de medezeggenschap dit probleem had kunnen voorkomen.” Zo reageerde hij op een opzetje vanuit D66 om de bevoegdheden van inspraakorganen in het HO ter versterken onder verwijzing naar perikelen in het MBO.

Die scherpte had Mark Rutte al gezien toen hij staatssecretaris was. In zijn terugblik op de OCW-periode op ScienceGuide zei Rutte onder meer: “Vooral de VSNU stelde zich op als alleen maar een behartiger van bestuurlijke belangen en koos ervoor alles te vertragen. Toen hebben wij ervoor gekozen op een andere manier het draagvlak te regelen: ‘Heren van het kartel, dan doen we het zonder u’. Het is geen corporatistisch land hier, immers.”

“Ik zie trouwens wel een zekere kentering op dit vlak. Als je ziet wie de afgelopen tijd collegevoorzitters zijn geworden, is dat wel een plus. Iemand als Anne Flierman in Twente of René Smit bij de VU, dat zijn mensen met een andere achtergrond, daar heb ik veel verwachting van.”

Jong talent op straat?

Steeds was zijn zorg gericht op het aanwakkeren van talent en het laten opbloeien van jonge onderzoekers. In een interview met ScienceGuide over het beleid van Plasterk verwoordde Flierman die zorg zo: “Om de jonge onderzoekers de beste researchomgeving te bieden heb je infrastructuur en hoogwaardige mensen om hen heen nodig. Die betalen wij uit onze eerste geldstroom. Ik zal als voorzitter door zo’n verschuiving van geld dus gedwongen worden op die dingen te beknibbelen en onmisbare infrastructurele voorzieningen aan te tasten.”

“Natuurlijk probeer je ongeveer alles om zulk jong talent in zo’n situatie niet zomaar op straat te zetten. Maar het is wel zo, dat als we hun onderzoeksomgeving aantasten getalenteerde mensen eerder zullen denken: ‘Ik kan elders in de wereld toch echt veel beter mijn werk doen’. En die kansen krijgen ze dan ook. “

Ik was recent met de collega’s van de 3TU in Calfornië. Daar zet men duidelijk in op het optimaliseren van zulke basisvoorzieningen als die infrastructuur voor het onderzoek. Hun benadering is, dat wanneer je daar veel aandacht aan besteedt, de goede mensen en het talent je wel weten te vinden. Die komen dan graag. Daar kunnen we toch wel een les uit trekken.” 

Leo Kouwenhoven dag

Als het om kwaliteit gaat, weet Flierman ook het belang van instituties en hun bobo’s flink te relativeren. Op de dag dat de 3TU hun lustrum vierden in het Concertgebouw in Amsterdam, begon rond te zingen dat TU Delft professor Kouwenhoven de wetenschapswereld op zijn kop zette door in Harvard de eerste informatie te geven over zijn vondst van het majorana-deeltje. Flierman opende zijn feestrede toen met het vermoeden, dat: “1 maart weleens als de ‘Leo Kouwenhoven’-dag de historie in zou kunnen gaan. Ondanks het feestelijk jubileum van onze drie universiteiten.”

Een andere universiteit zal de benoeming van Flierman zeker ook als teken van respect voor haar topmensen opvatten: de Universiteit Maastricht. Net als zijn voorgangers Loek Vreedevoogd en Karl Dittrich was Flierman lange tijd lid van het CvB aldaar. De benoeming van Flierman is in het Haagse overigens politiek pikant te noemen. Hij is Eerste Kamerlid voor het CDA.

Het is juist deze fractie die minister Bussemaker a fortiori moet zien te overtuigen van haar visie op en voorstellen voor met name een sociaal leenstelsel. De waardering voor de kwaliteit van deze senator zal aan een opbouwende band van de minister met de Senaatsfractie van het CDA geen schade berokkenen. Interessant is wel de vraag of Flierman de functie bij de NVAO kan en mag combineren met een rol als Senator. AWT-voorzitter Jan Anthonie Bruijn moest opstappen toen hij recent voor de VVD toetrad tot de Eerste Kamer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK