Herschikking in HBO gaat verder

Nieuws | de redactie
27 februari 2013 | Hogescholen gaan door met het ‘uitruilen’ van opleidingen di niet meer passen bij hun profiel. Opmerkelijk is hoe Fontys zijn opleiding Pedagogiek afstaat aan de Haagse Hogeschool.

Het hoofdzakelijk in Brabant en Limburg gevestigde Fontys draagt de opleiding over aan De Haagse Hogeschool. OCW heeft hierover zijn akkoord uitgesproken, meer specifiek over de overdracht van de voltijd opleiding naar de HHS. Daarmee stopt Fontys met het aanbieden van dit type opleiding buiten zijn regionale wingebied.

Uitruil bij grote vraag

Fontys kiest met zijn opleidingsaanbod vooral voor regionale verankering en heeft daarom deze opleiding aangeboden aan De Haagse Hogeschool. Op haar beurt bleek dat De Haagse Hogeschool, die vanuit diezelfde regionale insteek opereert, deze opleiding graag aan haar opleidingsaanbod wilde toevoegen.

Dat er in de Haagse regio ook behoefte aan is, blijkt voor de HHS uit het aantal aanmeldingen dat de opleiding ieder jaar krijgt. Ook de vraag naar hoger opgeleiden in deze richting vanuit het werkveld is groot, terwijl  deze studierichting in deze regio niet door een andere HBO-opleider aangeboden wordt.

Aansluiting bij HHS

In de 4-jarige HBO-opleiding Pedagogiek draait het om de ontwikkeling van kinderen en jongeren, en de rol daarin van ouders en opvoeders. Studenten leren om, samen met ouders, leraren of opvoeders, de ontwikkeling van kinderen of jongeren te stimuleren.

Hiermee sluit de opleiding aan bij de huidige opleidingen van de HHS-Academie voor Sociale Professies en de Pabo. Fontys verzorgde ook nog varianten van Pedagogiek in Den Haag, te weten de deeltijd en de lerarenopleiding. De Haagse Hogeschool neemt alleen de voltijdopleiding over. Daarom heeft Fontys besloten deze opleidingsvarianten niet langer in Den Haag aan te bieden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK