Kabinet drukt door bij HO-deeltijd

Nieuws | de redactie
27 februari 2013 | Halbe Zijlstra overviel HBO en WO nogal met zijn voorstel om de deeltijdopleidingen weg te bezuinigen en te vervangen door vouchers. Na de val van Rutte-I haalden sommigen opgelucht adem. Ten onrechte blijkt nu. Alexander Rinnooy Kan mag de vraagsturing alsnog zien door te zetten.

OCW komt binnenkort met een nieuwe commissie Rinnooy Kan. Deze moet de gedachte van een veel grotere vraagsturing bij het deeltijdonderwijs in HBO en WO uitwerken voor concrete beleidsvoering. Om het pad te effenen voor deze club organiseert het departement binnenkort een ‘beleidsconferentie’ hierover, waar de oud-SER-voorzitter de keynote houdt.

Aftrap voor draagvlak

Doel van die bijeenkomst is een “aftrap markeren van beleidsontwikkeling ten aanzien van deeltijd hoger onderwijs onder verantwoordelijkheid van de huidige minister van OCW.” Het ministerie wil “daarmee een nieuwe impuls geven, stimuleren dat in gang gezette discussies en ontwikkelingen op het gebied van deeltijd hoger onderwijs bij instellingen en koepelorganisaties worden vervolgd en doorgezet.” Dat zou dan “draagvlak en (aanvullende) input genereren voor de opdracht aan de door de minister in te stellen adviescommissie deeltijd hoger onderwijs.”

Vanuit Cheps worden daar vervolgens resultaten gepresenteerd uit een internationale studie naar voorbeelden van beleid ten aanzien van flexibilisering hoger onderwijs voor werkenden.

Daarin komen op tafel onder meer “gehanteerde publieke en/of private bekostigingsmodellen (incl. vraagfinanciering)”. De onderzoekers presenteren “conclusies wat betreft lessen die we in Nederland kunnen leren uit deze buitenlandse voorbeelden.”

Over de samenstelling van deze cruciale commissie verneemt ScienceGuide twee signalen: de koepel van het particuliere HO zou buitengewoon content zijn met de opzet en vanuit het bekostigde HBO zou Avans-voorzitter Paul Rüpp een belangrijke spelen. Zijn hogeschool heeft met Avans+ een grote ‘particuliere poot’ waarmee nu nog deeltijdopleidingen in demarkt woreden gezet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK