Ondernemend keurmerk voor VU

Nieuws | de redactie
7 februari 2013 | Voor het eerst geeft de NVAO een keurmerk voor de aandacht aan het ondernemerschap in HO-opleidingen. Beide ‘bijzondere kenmerken’ komen terecht bij de VU. Een opsteker voor deze universiteit, die juist bij de kwaliteitsborging net een fikse tegenvaller moest incasseren.

De NVAO heeft zo’n bijzonder kenmerk “ondernemen” toegekend aan de bacheloropleiding Science, Business and Innovation en de minor Entrepreneurship bij de VU. Deze ontvangen dit kenmerk als eerste in Nederland en Vlaanderen, omdat zij speciale aandacht besteden aan ondernemen en studenten een goede basis bieden op het gebied van ondernemen.

Geen effectief onderwijsbeleid

De VU zal dit met extra genoegen noteren. Dezer dagen moest de universiteit immers contateren, dat zij nog niet klaar was voor de brede Instellingstoets van de systematiek van de borging van de kwaliteit binnen de instelling. Een auditcommissie onder leiding van oud-UU-voorzitter en voormalig Inspecteur Generaal van het Onderwijs Jan Veldhuis heeft vastgesteld, dat er tussen het bestuur, de verschillende faculteiten en de Raad van Toezicht te weinig over belangrijke zaken in het onderwijs wordt gesproken.

Ook ontbreekt het de universiteit volgens de auditcommissie aan een duidelijke mening over diversiteit, de groei van het aantal studenten en prioriteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het College van Bestuur niet zichtbaar genoeg op de faculteiten en op de werkvloer bij de verschillende diensten. Dit zorgt ervoor dat er nog geen effectief onderwijsbeleid aanwezig is.

Uitdagend onderwijsconcept

De toekenning van de twee bijzondere kenmerken aan de VU vormt de afronding van een pilottraject waarin 11 aanvragen zijn beoordeeld van zeven Nederlandse en drie Vlaamse instellingen. Deze pilot werd ingericht op verzoek van OCW en de Vlaamse collega in het kader van het stimuleren van ondernemend onderwijs.

De opleiding Science, Business and Innovation aan de VU is “een mix waarin natuur-, bedrijfs- en sociale wetenschappen zijn geïntegreerd. Studenten leren natuurwetenschappelijke vindingen begrijpen en beoordelen op potentie en waarde voor de samenleving en wat er voor nodig is om zo’n vernieuwing in de markt te zetten,” zo meldt de universiteit. De NVAO oordeelt onder meer dat de docenten goed gekwalificeerd zijn en voldoen aan het ondernemersprofiel. Ook over de afstudeerstage van de opleiding is men erg te spreken.

In de minor Entrepreneurship bestuderen studenten “ondernemerschap als sociaaleconomisch en cultureel fenomeen. De aandacht is daarbij vooral gericht op het versterken van het ondernemerschapsklimaat en het ontwikkelen van ondernemend gedrag.” Volgens de NVAO leidt dit tot een opleiding met een originele invalshoek en een uitdagend onderwijsconcept. De docenten beschikken over diepgaande academische kennis op relevante deelgebieden en hebben daarnaast voldoende ervaring met (het proces van) ondernemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK