Onverwachte meevaller?

Nieuws | de redactie
25 februari 2013 | Den Haag wacht op het einde van de onenigheden tussen de onderwijsorganisaties. Jeroen Dijsselbloem rekent intussen maar wel vast hoeveel een Nationaal Onderwijs Akkoord hem oplevert of gaat kosten. Zelfs de kansen van het sociaal leenstelsel in de Senaat worden daardoor geraakt

De berichtgeving van ScienceGuide over het Nationaal Onderwijs Akkoord zorgde vrijdag en zaterdag voor een hoop kippendrift. Tussen de koepels en andere onderwijsclubs ontstond een heftig telefooncircuit rond de vraag ‘wie heeft gelekt? Jij toch niet?’ De rij verdachten nam in die dagen allengs toe.

Jeroen Dijsselbloem is alert

Inmiddels werd ook helder, dat een speler op het Binnenhof nu extra scherp oplet, gezeten aan het Toernooiveld. Jeroen Dijsselbloem is alert, want een Nationaal Onderwijs Akkoord betekent dat hij zijn portemonnee moet trekken. Het Regeerakkoord bevat hier duidelijke afspraken over en Jet Bussemaker zal de daarin vastgelegde investeringen dan ook inboeken bij hen zodra dat NOA er is.

Het gaat volgens de kenners om een samenstel van extra impulsen voor PO, VO en MBO van zo’n €340 miljoen, die bij Dijsselbloem op de lat liggen. Een fors bedrag dus, groter nog dan de gaten die minister Blok liet schieten in zijn ‘woondossier’ om met refo-steun zijn vege lijf te redden. Geen wonder dat Financiën precies wil weten wat er met deze middelen aan de hand zou kunnen zijn.

Hand op de knip?

Zouden bonden en koepels er ‘niet uit komen’ en minister Bussemaker geen stevig pakket hervormingen en innovaties binnen de scholen en arbeidsvoorwaarden voor de leraren kunnen of willen aanbieden, dan zal Dijsselbloem zijn hand op de knip houden. Als oud-voorzitter van de onderzoekscommissie naar onderwijshervormingen door zijn vroegere partijgenoten op OCW is hij toch al een scepticus over de rol en de macht van de koepels en vakbonden op dit terrein.

Men moet Jet Bussemaker daarin evenmin onderschatten: zij trok binnen het HBO de G5, een eigen samenwerkingsverband van de grote Randstadhogescholen, dat zich steeds meer los maakte van de HBO-raad, bijvoorbeeld. Ook de topambtenaar op OCW op dit terrein zal zeer terughoudend blijken. De DG voor PO en VO was in een vorig ambtelijk leven een van de hoogste ambtenaren op het ministerie van Financiën en zit dus ook niet in elkaar als een rondstrooier van publiek geld.

AAA-status op het spel

Het op de lat laten liggen heeft voor Dijsselbloem nog een attractief aspect. Hij moet voor Olli Rehn en de financiële markten laten zien dat Rutte-II streng is bij het halen van de ‘3% norm’, ook als deze in de nood der tijden niet helemaal gehaald zou worden. En dat is nodig. Want Rutte zal niet zoals zijn vriend David Cameron vernederd willen worden en de AAA-status nodeloos verspelen. Voor de reputatie van zijn VVD als zuinige, stevige partij voor economie en schatkist zou dat immers ruïneus zijn. Na de zorgpermie-ellende kan de premier dat in eigen kring niet nog eens hebben.

Dijsselbloem zal de €340 miljoen voor onderwijsimpulsen dan ook moeiteloos als onverwachte meevaller in 2013/2014 – nog eentje dus na de Maasvlakte-plus en de DNB-winstafdracht – in reductie van het begrotingstekort steken. Bussemaker zal daar bovendien ook een plusje in zien. Dit bedrag uit het Regeerakkoord blijft immers als PM-post in de meerjarenramingen wel staan. Daarmee heeft zij nog een paar honderd miljoen achter de hand om met Elco Brinkman in de Senaat een deal te fatsoeneren om het leenstelsel te accepteren.

Het Berlage Akkoord

Al deze pluspunten voor het kabinet in het driedimensionaal schaakspel rond het ‘het Plein’ nemen niet weg dat ook OCW het liefst zag, dat de onderwijsorganisaties over hun schaduw heen zouden kunnen springen en een akkoord mogelijk zouden maken. Immers, het kabinet kan wel een onverbloemd succes gebruiken. Een Nationaal Onderwijs Akkoord met investeringen in school en leraar, in tijden van grote financiële pijn en triple-dip-recessie, zou een echte opsteker zijn, een ‘Akkoord van Wassenaar voor Kennis’ als het ware. Het kabinet zou visie en daadkracht uitstralen zelfs.

Bussemaker heeft een evenement klaar waar zij de koepels een prachtige enscènering kan bieden voor een feestelijke ondertekening van zo’n akkoord. Op 13 en 14 maart komt de ‘Obama Summit’ bijeen in Amsterdam, de International Summit on the Teaching Profession. De bobo’s van onderwijsland zouden dan in het zonnetje kunnen staan van het applaus voor hun moed door minister en topexperts op onderwijsterrein uit de 25 à 30 toonaangevende landen en de OECD. Zeg daar maar eens ‘nee’ tegen als voorzitter van een koepel of vakbond.

Een pakkende naam is er dan ook meteen. De Summit vindt plaats in de Beurs van Berlage. Het Berlage Akkoord.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK